Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Розділ XI Перехідні положення

Розвідувальним органам України надаються права, передбачені частиною першою цієї статті, крім пунктів 2, 3, 5, 6, а також пункту 7 у частині негласного виявлення та фіксування слідів тяжкого або особливо тяжкого злочину, документів та інших предметів, що можуть бути доказами підготовки або вчинення такого злочину";

7) у статті 9:

частину першу після слів "державного кордону" доповнити словами "органу державної митної служби";

у частині другій:

слово "адміністрацією" замінити словом "службою";

після слів "державного кордону" доповнити словами "Державною митною службою України";

у частині третій:

перше речення викласти в такій редакції:

"На особу, яка підозрюється в підготовці до вчинення злочину, переховується від органів досудового розслідування, суду або ухиляється від відбування кримінального покарання, безвісти зникла, ведеться тільки одна оперативно-розшукова справа";

після слів "податкової міліції" доповнити словами "органу Державної митної служби України";

доповнити реченням такого змісту: "Про заведення оперативно-розшуко-вої справи протягом доби письмово повідомляється прокурор";

у частині п'ятій слова "суду щодо особи, в діях якої є ознаки тяжкого або особливо тяжкого злочину" замінити словами "слідчого судді з метою виявлення, попередження чи припинення тяжкого або особливо тяжкого злочину";

у частині восьмій слово "адміністрація" замінити словом "служба", а після слів "виконання покарань" доповнити словами "Державна митна служба України";

у частині десятій слова "нерозкриті злочини" виключити;

частину одинадцяту після слів "на запит органів" доповнити словом "досудового";

частини чотирнадцяту та п'ятнадцяту викласти в такій редакції:

"Оперативно-розшукові заходи, пов'язані з тимчасовим обмеженням прав людини, проводяться з метою запобігання тяжким або особливо тяжким злочинам, їх виявлення та припинення, розшуку осіб, які ухиляються від відбування кримінального покарання або безвісти зникли, захисту життя, здоров'я, житла і майна працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, припинення розвідувально-підривної діяльності проти України.

1214

НБР

национальный бизнес ресурс

Видавництво "Юстініан" пропонує до Вашої уваги інформаційно-аналітичний електронний модуль "Господарський процес".

Модуль містить науково-практичний коментар до Господарського процесуального кодексу України, написаний найкращим спеціалістом у галузі - Вадимом Белянивичем; правові позиції Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого господарського суду України щодо застосування процесуальних норм ГПК України, а також прецеденти рішень Європейського суду з прав людини, з функцією систематичної актуалізації матеріалів; зразки процесуальних документів із методичними рекомендаціями; систематизовані за статтями Кодексу посилання на базу судових рішень України.

Вартість річної передплати пакетного модуля складає - 876 грн/рік, або всього 73 грн/місяць.

Ваші переваги:

- Вартість електронного продукту, яким Ви можете користуватися на будь-якому зручному для Вас носії, включаючи електронні книжки, які мають вихід в Інтернет, значно менша за вартість об'ємних паперових інформаційних носіїв;

- Ви отримуєте постійні оновлення та зразки процесуальних документів з методичними вказівками щодо їх використання;коментарі та роз'яснення щодо правозастосу-вання у Вашому інформаційному пакеті завжди актуальні;

- Здійснивши передплату на модуль, Ви отримуєте додаткову можливість отримати за пільговою ціною 240 грн. на рік електронний оновлюваний бюлетень "Алгоритм дій юриста в стандартних ситуаціях" та безкоштовно -електронну версію "Юридичного журналу".

Безкоштовне користування модулем протягом доби для ознайомлення зі змістом та принципом роботи порталу можна замовити за електронною адресою nbr(Sjjustinian.ua; elena@justinian.com.ua або за тел.: (044) 230-01-73 (74)

1215

Понад двадцять років Україна "жила" з одним із найстаріших кодифікованих нормативно-правових актів -Кримінально-процесуальним кодексом УРСР (1960 p.).

І ось нарешті завершився головний етап реформування кримінально-процесуального судочинства України - прийнято новий Кримінальний процесуальний кодекс України, робота над яким тривала з початку 1990-х років.

Новий Кримінальний процесуальний кодекс України визначає головні засади кримінального судочинства України, які базуються на вимогах Конституції України та міжнародно-правових стандартах кримінального судочинства. На даний документ покладають величезні сподівання як науковці, так і юристи-практики, оскільки уявляється, що кодекс здійснить "переворот" у системі кримінального судочинства та визначить нові орієнтири при здійсненні суб'єктами кримінального процесу своїх функцій.

На нашу думку, новий Кримінальний процесуальний кодекс України відповідає демократичним засадам та європейським стандартам кримінального судочинства та спрямований на появу на практиці в системі українського правосуддя такого виду рішення суду, як "виправдувальний вирок", оскільки до цього часу винесення виправдувального вироку суду сприймалось скоріше як диво, а не закономірність. Постулат древніх правників - мислителів говорить: "Одна неправомірно засуджена особа не варта навіть 100 неправомірно виправданих осіб", тому, на наше глибоке переконання, новий Кримінальний процесуальний кодекс України зведе до мінімуму кількість неправомірно засуджених осіб та започаткує практику винесення виправдувальних вироків, яка в нашій країні сьогодні, на жаль, відсутня.

1216

Видання даного науково-практичного коментаря не було б можливим без урахування цінного практичного досвіду адвокатів. Виступаючи спонсором видання, ми розпочинаємо новий етап взаємодії науковців та практиків та робимо свій внесок у розбудову кримінального процесу

в Україні.

Результатом спільної роботи науки та практики став даний науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України, який, сподіваємось, стане для кожного з читачів "настільною книгою" та незамінним помічником у пошуку відповідей на проблемні питання кримінального процесу.

Адвокатська компанія "Юридичні традиції"