Всього на сайті:

Дисертацій з права онлайн: 61

Підручників з права онлайн: 37

НПК кодексів України онлайн: 16

  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.

12.2. Поняття підсудності адміністративних справ

Система адміністративних судів України складається з чо­тирьох ланок: а) місцеві суди; б) апеляційні суди; в) Вищий адміністративний суд України; г) Верховний Суд України. Але який конкретно суд повинен розглядати ту чи іншу адміністра­тивну справу, залежить від підсудності цих справ. Тобто, для того щоб звернутися до суду за захистом прав, свобод та інте­ресів позивача, треба чітко усвідомлювати правила підсудності, які встановлюються законом з урахуванням низки юридичних ознак, властивостей та особливостей провадження певних (конкретних) груп адміністративних справ.

На відміну від підвідомчості, яка розмежовує компетенцію між юрисдикційними органами (судами також) у сфері всієї процесуальної діяльності за ознаками наявності або відсутності конкретного виду правового спору чи спору про право, суб´єктивного складу учасників справи та змістовних вимог спору, підсудність розмежовує компетенцію юрисдикційних органів (судів також) у конкретних процесуальних проваджен­нях щодо розгляду і вирішення справ з урахуванням юридич­них ознак та особливостей. Визначити підсудність означає встановити, якої ланки, який суд згідно із законом повинен здійснювати судочинство в тій чи іншій справі у підвідомчих йому провадженнях.

Критерієм визначення законодавцем компетентного ад­міністративного суду для розгляду і вирішення адміністратив­ної справи є правила, в основу яких покладені наступні юри­дичні ознаки та властивості:

1)  юридична природа і характер публічно-правового спору, 
його предметна спрямованість;

2)   суб´єктивний склад сторін спірних правовідносин;

3)   місцезнаходження позивача та відповідача;

4)   компетентність органу владних повноважень за його 
ієрархічною структурою побудови, приналежністю до держав- 
них чи громадських органів;

5)  рівень і повноваження адміністративних судів;

6)  особливості проваджень окремих видів публічно-право- 
вих спорів тощо.

Отже, розподіл справ між адміністративними судами і за­кріплення їх правовими нормами здійснюється законодавцем саме з урахуванням зазначених юридичних ознак процесуаль­них правовідносин у публічній сфері.

Таким чином, підсудність — це поділ на групи за юридични­ми ознаками і властивостями адміністративних справ, вирішен­ня яких віднесене законом до компетенції певного адміністра­тивного суду.

Підсудність згідно із законом поділяється на три види: а) предметну; б) територіальну; в) інстанційну.