Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ВИСНОВКИ

Сторінки матеріалу:

надання державної підтримки розробці та виробництву в Україні засобів зв'язку та інформаційних мереж з власним програмним продуктом.

24. З метою удосконалення правових форм і методів забезпечення інформаційної безпеки органів виконавчої влади постає необхідність у розробці та прийнятті проекту Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", яким визначити вимоги та правила захисту інформації в цих мережах (зокрема, в інформаційних системах органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, автоматизованих системах управління військових формувань), що є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, захист якої гарантується державою, а також проекту Указу Президента України "Про Положення про Державний комітет інформаційного моніторингу України".

25. Організаційно-правова система органів виконавчої влади у сфері забезпечення їх внутрішньої інформаційної безпеки має складатися з трьох функціональних рівнів.

Перший (стратегічний рівень) - є рівнем прийняття політичних рішень, законодавчого та нормативно-правового забезпечення державної інформаційної політики щодо управління національними інформаційними ресурсами України.

Другий (тактичний рівень) - є рівнем організаційного та нормативно-методичного забезпечення виконання законодавчих і нормативно-правових актів, координації і контролю за формуванням, поширенням та захистом інформаційних ресурсів.

Третій (оперативний рівень) - забезпечується безпосередньо виконання законодавчих і нормативно-правових актів та здійснюється відомчий та територіальний нагляд за встановленим порядком і правилами формування, поширення та використання інформаційних ресурсів.

26. З огляду на змістовний як науковий, так і практичний потенціал провідного юридичного закладу України - Національної академії внутрішніх справ України, будучи твердо переконаними у необхідності побудови системи внутрішньої інформаційної безпеки органів державного управління, дбаючи про надійний захист прав і свобод людини в Україні, вважаючи за доцільне організацію фахової підготовки та перепідготовки особового складу із забезпечення інформаційної безпеки висловлюємо пропозицію щодо надання Національній академії внутрішніх справ України пріоритетних прав з підготовки та перепідготовки фахівців у галузі забезпечення інформаційної безпеки.