Всього на сайті:

Дисертацій з права онлайн: 62

Підручників з права онлайн: 37

НПК кодексів України онлайн: 16

  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/lanosorg/mego.info/modules/book/book.module on line 559.
  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.

Література

Бородовська, Н. Забезпечення правового статусу засудженого до позбавлення волі [Текст] / Н. Бородовська // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - № 9.

Кримінально-виконавчий кодекс України [Текст] : Офіц. вид. - К. : Атака, 2003.

Кримінально-виконавче право України [Текст] : підручник / за ред. А. Х. Степанюка. - Х. : Право, 2005.

Кримінально-виконавче право. Збірник нормат-прав. документів [Текст] / уклад. А. Х. Степанюк. - Х. : Право, 2005.

Кримінально-виконавчий кодекс України: наук.-практ. комент. [Текст] / за заг. ред. А. Х. Степанюка. - Х. : Одіссей, 2005.

Лисодєд, О. Умови відбування покарання у тюрмах Швеції [Текст] / О. Лисодєд, А. Степанюк // Вісн. прокуратури. - 2003. - № 6.

Лисодєд, О. Покарання та громадські санкції у діяльності служби тюрем і апробації Швеції [Текст] / О. Лисодєд, А. Степанюк // Вісн. Акад. правов. наук. України. - 2003. - № 4 (95).

Степанюк, А. Ф. Политика в сфере исполнения наказаний [Текст] /

А.  Ф. Степанюк // Проблеми законності. - Х. : 2001. - Вип. 50.

Степанюк, А. Ф. Некоторые особенности уголовно-исполнительных правоотношений [Текст] / А. Ф. Степанюк // Проблеми законності. - Х., 2001. - Вип. 48.

Степанюк, А. Х. Кримінально-виконавчі правовідносини як форма кримінально-виконавчої діяльності [Текст] / А. Х. Степанюк // Вісн. Акад. правов. наук. України. - 2001. - № 2.

Степанюк, А. Ф. Сущность исполнения наказаний [Текст] / А. Ф. Степанюк. - Х. : Фолио, 1999.

Черненок, М. П. Система органів та установ виконання покарань [Текст] / М. П. Черненок // Проблеми законності. - Х., 2007. - Вип. 89.

Черненок, М. П. Реалізація засуджених як мета кримінально-виконавчого законодавства України [Текст] / М. П. Черненок // Проблеми законності. - Х., 2008. - Вип. 97.

Література до Особливої частини

Богатирьов, І. Г. Виправні роботи як вид покарань: кримінальні, криміналістичні та кримінально-виконавчі проблеми [Текст] / І. Г. Богатирьов. - К. : МП "Леся", 2002.

Впровадження альтернативних видів кримінальних покарань в Україні [Текст] / за ред. О. В. Беци. - К. : МП "Леся", 2003.

314

   

Законодавство України про виконавче провадження [Текст] : наук.-практ. коментар / І. І. Ємельянова, А. І. Нижник, Л. М. Павлова та ін. - К. : Ін Юре, 2001.

Дьомін, В. Інститут апробації в зарубіжному законодавстві [Текст] /

В.  Дьомін // Вісн. прокуратури. - 2001. - № 3.

Кримінально-виконавче право України [Текст] : підручник / за ред.

А.  Х. Степанюка. - Х. : Право, 2005.

Максимова, Н. Гуманізація покарань - шлях до громадянського суспільства [Текст] / Н. Максимова // Соц. політика і соц. робота. - 2001. - № 1.

Гура, Р. М. Виконання покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю [Текст] / Р М. Гура. - Х. : Видавець СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2005.

Романов, М. В. Дисциплінарна відповідальність засуджених до позбавлення волі [Текст] / М. В. Романов. - Х. : Фоліо, 2004.

Соцький, Ю. Правове регулювання виконання кримінального покарання у вигляді виправних робіт [Текст] / Ю. Соцький // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 3.

Ткачова, О. Щодо змісту виправних робіт на сучасному етапі розвитку кримінально-виконавчої системи України [Текст] / О. Ткачова // Вісн. Акад. правов. наук України. - 2004. - № 4 (39).

Черненок, М. П. Виконання майнових покарань [Текст] / М. П. Черненок. - Х. : Видавець СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2006.

Черненок, М. П. Правове регулювання праці засуджених до позбавлення волі за законодавством України [Текст] // Проблеми законності. - 2008. - Вип. 96.

Степанюк, А. Х. Довічне позбавлення волі як еквівалент смертної кари [Текст] / А. Х. Степанюк // Вісн. Акад. правов. наук України. - 2000. - № 4.

Степанюк, А. Х. Умови відбування покарання засудженими жінками [Текст] / А. Х. Степанюк // Аспект. Інформ. Бюлетень. - 2001. - № 2.

Степанюк, А. Х. Втілення міжнародних стандартів у практику діяльності кримінально-виконавчої системи України [Текст] / А. Х. Степанюк, І. С. Яко- вець. - Х. : Кросроуд, 2007.

Яковець, І. С. Первинна класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл в установі виконання покарання [Текст] / І. С. Яковець. - Х. : Кроссроуд, 2006.