Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Розділ VII УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ (ст.173-209)

 

Традиційно, при аналізі такої правової категорії як управління йде мова про організаційно-правове забезпечення (систему органів, що здійснюють управління, та її правове закріплення) та функціонально-правове забезпечення (тобто правове закріплення відповідних функцій). Перша складова відповідно до змісту ЗКУ розкрита в коментарі до розділу 1 ЗКУ.

У коментованому розділі йдеться власне про функції управління, тобто його функціонально-правове забезпечення.

Функції управління у галузі земельних відносин у доктрині визначаються як види (напрями) діяльності уповноважених органів щодо забезпечення раціонального й ефективного використання, охорони та відтворення земель (за основу взяте визначення А. П. Гетьмана407).