Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 106. Зміна договору найму жилого приміщення внаслідок визнання наймачем іншого члена сім'ї

Повнолітній член сім´ї наймача вправі за згодою наймача та інших членів сім´ї, які проживають разом з ним, вимагати визнання його наймачем за раніше укладеним договором найму жилого приміщення замість попереднього наймача. Таке ж право у разі смерті наймача або втрати ним права на жиле приміщення належить будь-якому членові сім´ї наймача.

У разі відмови наймодавця у визнанні члена сім´ї наймачем за договором найму спір може бути вирішено в судовому порядку.

Правила, встановлені частиною першою цієї статті, не поширюються на жилі приміщення в будинках підприємств, установ, організацій найважливіших галузей народного господарства (частина перша статті 114), крім випадків, коли наймач одержав жиле приміщення не у зв´язку з трудовими відносинами або коли наймодавець втратив право на його виселення, а також на приміщення в будинках колгоспів.

1. Будь-який член сім´ї наймача, що має повну цивільну дієздатність, має право вимагати визнання його наймачем за раніше укладеним договором найму жилого приміщення. Виходячи з принципу рівності прав та обов´язків наймача та членів його сім´ї (ст. 64 ЖК), члени сім´ї заміщують наймача в договірних правовідносинах найму.

Причини, з яких приймається рішення про зміну договору найму, можуть бути різними, найбільш часто така зміна обумовлюється похилим віком або станом здоров´я наймача і його бажанням передати обов´язок по оплаті і утриманню жилого приміщення іншому члену сім´ї. Причиною для зміни договору найму також може бути смерть наймача або втрата ним права на жиле приміщення за ст. 71 ЖК. Право вимагати зміни договору в цих випадках має будь-хто з членів сім´ї наймача, які залишились проживати у приміщенні, в тому числі і неповнолітні в особі законних представників.

2. Відповідно до ч. 2 ст. 106 у разі відмови наймодавця у визнанні члена сім´ї наймачем за договором найму спір може бути вирішено в судовому порядку.

Судовому розгляду також підлягають спори у випадку, якщо наймодавець не визнає в якості члена сім´ї наймача особу, яка поставила питання про визнання її наймачем за договором, а також відмову інших членів сім´ї у згоді на зміну договору.

3. Зміна договору найму жилого приміщення внаслідок визнання наймачем іншого члена сім´ї не допускається в службових жилих приміщеннях (ст. 123 ЖК).

4. Цивільне законодавство містить аналогічні положення щодо договору найму житла в приватному житловому фонді. За ст. 824 ЦК на вимогу наймача та інших осіб, які постійно проживають разом з ним, та за згодою наймодавця наймач у договорі найму житла може бути замінений однією з повнолітніх осіб, яка постійно проживає разом з наймачем.