Стаття 109. Операції з товарами і транспортними засобами, що знаходяться на складі тимчасового зберігання

Крім операцій, зазначених у статті 63 цього Кодексу, товари і транспортні засоби, що знаходяться на складі тимчасового зберігання, можуть бути з дозволу митного органу піддані:

1) оглядові та вимірюванню власником складу, іншою особою, яка розмістила ці товари і транспортні засоби на складі, або її представником;

2) операціям, необхідним для забезпечення зберігання цих товарів і транспортних засобів у незмінному стані.

З дозволу митного органу можуть також братися проби та зразки товарів, що зберігаються на складі.

У коментованій статті встановлюється перелік тих операцій, які можуть здійснюватися з товарами і транспортними засобами, що знаходяться на складі тимчасового зберігання.

Відповідно до ч.І коментованої статті, тільки після отримання дозволу митного органу можливе здійснення операцій з товарами та транспортними засобами, які розміщені на складі тимчасового зберігання. До таких операцій можна віднести:по-перше, чищення; вибивання; збирання пилу; сортування; ремонт чи заміну пошкодженого упакування та інші (детальніше див. коментар до ст. 63 МК); по-друге, огляд, вимірювання власником складу, іншою особою, яка розмістила ці товари і транспортні засоби на складі, або її представником; по-третє, операції, необхідні для забезпечення зберігання цих товарів і транспортних засобів у незмінному стані (можуть проводитися як з ініціативи власника складу, так і власника товару, декларанта та митного органу). Проведення цих операцій власником складу тимчасового зберігання : "зумовлено вимогами статті 104, 105 МК та п.1.11 Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Державної митної служби України від 07.10.2003 р. -: "4 і з урахуванням наказу Державної митної служби України від 07.12.2006 р. №1088).

Відповідно до ч.2 коментованої статті для виконання завдань, покладених на інші органи України та інші органи державної влади, що здійснюють санітарно-епідеміологічний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний, екологічний контроль за товарами та транспортними засобами, що переміщуються через митний кордон України, з дозволу митного органу можуть братися проби та зразки товарів, що зберігаються на спаді.

Порядок взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками, узгоджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р. №1862, яка детально регламентує організаційно-правові засади проведення цього заходу. Крім того, це питання висвітлено в коментарі до ст. 75 МК.