Стаття 310. Відомчі класифікатори

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи здійснює розроблення, впровадження та ведення відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій.

Порядок ведення класифікаторів, зазначених у частині першій цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом.

Класифікатори, зазначені у частині першій цієї статті, використовуються виключно для митних цілей.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи інформує органи державної влади та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про зміни і доповнення, внесені до класифікаторів, зазначених у частині першій цієї статті.

Відповідно до частини 2 коментованої статті постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р. №1876 за назвою "Про відомчі класифікатори з питань митної статистики, що використовуються в процесі оформлення митних декларацій", яка набула чинності 1 січня 2004 року, визначений порядок ведення класифікаторів, що використовуються у процесі оформлення митних декларацій.

Згідно з названою постановою, порядок ведення відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій (далі - відомчі класифікатори), затверджується Державною митною службою з урахуванням таких загальних вимог:

- ведення відомчих класифікаторів здійснюється на паперових та електронних носіях у формі таблиць розподілу об'єктів класифікації;

- таблиці розподілу об'єктів класифікації містять такі обов'язкові графи:

- код об'єкта класифікації - умовне цифрове та/або буквене позначення, яке відображає систему кодування і розподілу об'єктів за класифікаційними угрупованнями;

- назва об'єкта класифікації з його словесним описом, що дає змогу відрізнити конкретний об'єкт класифікації від інших;

у разі зміни системи кодування об'єктів класифікації та/або перевищення кількості змінюваних записів більш як на 20 відсотків його обсягу відомчий класифікатор підлягає перегляду.

У процесі оформлення митних декларацій використовуються такі відомчі класифікатори:

- митних органів України;

- умов поставки;

- характерів угод;

- видів транспорту;

- процедур переміщення товарів через митний кордон України;

- видів податків, зборів та інших бюджетних надходжень;

- пільг в обкладенні товарів ввізним митом;

- пільг в обкладенні товарів вивізним митом;

- пільг в обкладенні товарів акцизним збором;

- пільг в обкладенні товарів податком на додану вартість;

- способів розрахунків;

документів.