Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 400. Законодавство про іноземні інвестиції

1. Відносини, пов'язані з іноземними інвестиціями в Україні, регулюються цим Кодексом, законом про режим іноземного інвестування, іншими законодавчими актами та чинними міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України. У разі якщо міжнародним договором встановлено інші правила, ніж ті, що передбачено законодавством України про іноземні інвестиції, застосовуються правила міжнародного договору.

Відносини, пов'язані з іноземними інвестиціями в Україні, регулюються:

- Господарським кодексом України;

- Законом України "Про режим іноземного інвестування";

- іншими законодавчими актами, а саме, законами України "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про інвестиційну діяльність", "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон", "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні", "Про угоди про розподіл продукції", "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та грошових коштів вітчизняного походження", "Про Державну програму приватизації", "Про банки і банківську діяльність", Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання та валютного контролю" тощо;

- чинними міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, до яких, належать, зокрема, двосторонні інвестиційні угоди, Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами від 18 травня 1965 р., ратифікована Законом України від 16 березня 1997 р. [431], тощо. У разі якщо міжнародним договором встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про іноземні інвестиції, застосовуються правила міжнародного договору.