Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ВСТУП

Ринкова економіка це економіка динамічного коливання попиту та пропозиції, економіка порівняльних переваг та ефективного господарювання і для її існування необхідна конкуренція. "Якщо є справді ринкова економіка, то конкуренція в ній просто неминуча" [1, с. 3], зазначив український економіст І. І. Дахно. За образним виразом О. Л. Завади (першого Голови Антимонопольного комітету України) "Закони конкуренції - це "Правила руху в ринковій економіці" [2, с. 5].

Основні засади економічної та правової політики протидії монополізації ринку, запобігання зловживанням монопольним становищем, недопущення недобросовісної конкуренції та сприяння розвитку економічної конкуренції, закріплені у Конституції України та в законах, які є основою законодавства України про захист економічної конкуренції [4 - 10]. Законодавство України про захист економічної конкуренції це новий, комплексний інститут в законодавстві України, який притаманний країнам з розвинутими ринковими відносинами.

В юридичній літературі раніше і сьогодні вживається різна термінологія: "антимонополъне законодавство", "антимонополъно- конкурентне законодавство" (цей термін вперше було застосовано

В.   К. Мамутовим) [11, с. 49], "конкурентне законодавство" (оскільки обмеження монополізму має своєю метою підтримку та розвиток конкуренції), та "конкуренційне право" (термін вперше запропоновано О. І. Мельниченко у колективній монографії "Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики" [12].

Законом України "Про захист економічної конкуренції", який було прийнято 11 січня 2001 року, було введено нову термінологію - "економічна конкуренція", тому ми пропонуємо застосовувати назву галузі законодавства та права як "законодавство та право про захист економічної конкуренції".