Лекції Заочної форми навчання з курсу “Кримінально-процесуальне право України”, Харків, 2018р.