Всього на сайті:

Дисертацій з права онлайн: 62

Підручників з права онлайн: 37

НПК кодексів України онлайн: 16

  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/lanosorg/mego.info/modules/book/book.module on line 559.
  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Сторінки матеріалу:

F

fb2 (FictionBook) - формат представлення електронних версій книг у вигляді XML-документів, де кожен елемент книги описується своїми тегами.

G

Gopher - засіб розподіленого пошуку файлів у мережі і передачі їх.

I

ICQ (I Seek You) - безоплатна система Інтернет-пейд- жингу (передачі коротких повідомлень у мережі), у якій кожен користувач має свій унікальний номер.

IP-адреса (Internet Protocol address) - ідентифікатор (унікальний номер), що використовується для адресації комп'ютерів та пристроїв у мережі TCP/IP (наприклад, мережі Інтернет).

IP-телебачення (Internet Protocol Television, скор. - IPTV) - система передачі телевізійних програм через Інтернет із забезпеченням додаткових послуг із вибору контенту і керуванням його подачею.

IRC (Internet Relay Chat) - спосіб спілкування з іншими користувачами мережі у режимі реального часу.

iSilo (Plam Os Platform /pdb - Palm Pilot Database format) - формат бази даних, використовується у всіх 3Com PalmPilot, IBM Workpad і Macintosh/PC для збереження записів у базі даних.

M

Microsoft Access - система керування базами даних, яку можна використовувати для збереження, сортування й керування практично будь-якими типами даних.

Microsoft Excel - програма керування електронними таблицями загального призначення, що використовується для розрахунків, організації й аналізу ділових даних. Входить до складу Microsoft Office.

Microsoft Front Page - додаток, призначений для створення веб-публікацій.

Microsoft Office Publisher - програма, що дозволяє створювати та редагувати буклети, брошури, оголошення, бюлетені, веб-вузли й т. ін.

Microsoft Outlook - є комбінацією програми обробки електронної пошти і менеджера особистої інформації або могутнього багатофункціонального органайзера.

Microsoft Power Point - засіб розробки демонстраційних матеріалів для електронної презентації з використанням слайдів.

Microsoft Word - додаток для створення й обробки документів.

P

PGP - програма, яка реалізує технологію створення електронного підпису на документах.

Q

QA - несанкціонований доступ і перехоплення.

QD - зміна комп'ютерних даних.

QF - комп'ютерне шахрайство.

QR - незаконне копіювання.

QS - комп' ютерний саботаж.

QZ - інші комп'ютерні злочини.

R

RSS (Really Simple Syndication) - сімейство XML- форматів, що використовується для публікації та постачання інформації, яка часто змінюється, наприклад, нових записів у бло- зі, заголовків новин, анонсів статей, зображень, аудіо- і відеома- теріалів. Документ у стандарті RSS (інколи називають "стрічкою", "веб-стрічкою" або "каналом") складається з повного або часткового тексту і метаданих (дати й авторства).

S

Signature Cryptographer - програма для захисту інформації у важливих файлах від несанкціонованого доступу.

"SRS-Femida" - система фіксування ходу судового процесу, що забезпечує якісний цифровий аудіозапис судового процесу і можливість одержання текстових звітів на комп'ютері за допомогою програм.

V

VBA (Visual Basic for Application, Visual Basic для додатків) - середовище програмування, розроблене спеціально для створення макросів у додатках. Підтримується всіма додатками пакета Microsoft Office.

VoIP (Voice over Internet Protocol; IP-телефонія) - система зв'язку, яка забезпечує передачу голосу людини по мережі Інтернет.

X

XML (Extensible Markup Language) - розширювана мова розмітки - стандарт побудови мов розмітки ієрархічно структу- рованих даних для обміну між різними додатками, зокрема, через Інтернет. XML - документ складається із текстових знаків, у найпростішому випадку, - ASCII, і придатний до читання людиною.

А

Автентичність інформації у ДПС - властивість, яка гарантує, що суб'єкт або ресурс ідентичний заявленим.

АІПС (автоматизовані інформаційно-пошукові системи) - сукупність програмно-апаратних засобів, призначених для автоматизації діяльності, пов'язаної зі зберіганням, передачею і обробкою інформації.

Архівна копія фонограми - запис на відповідному носії комплексу звукозапису, що має статус оригіналу та призначений для довготривалого зберігання в архіві.

Б

Багатоагентні системи (Multi-agent system) - системи, основними компонентами яких є множина програмних модулів (інтелектуальних агентів), які виконують свої функції на вузлах комп' ютерної мережі у взаємодії між собою та серверною частиною системи.

Бібліотечна система - систематизована сукупність електронного каталогу та електронних документів, які об'єднані за тематичними та іншими ознаками, має додаткові сервіси і можливості, що спрощують пошук документів і роботу з ними. Сучасні бібліотечні системи побудовані за клієнт-серверною технологією і використовуються в локальних чи глобальних мережах.

Браузер (browser) - програма для комп'ютера або іншого електронного пристрою (смартфона, мобільного телефона), під'єднаного до Інтернету, яка дає можливість шукати та переглядати інформацію на веб-сторінці.

Буфер - сегмент пам' яті для тимчасового збереження даних.

В

Веб-сторінка - текстовий файл, що містить опис зображення документа мовою гіпертекстової розмітки - HTML (Hyper Text Markup Language). Сторінка може містити не тільки форма- тований текст, а й графічні, звукові та відеооб'єкти. Найважливішою рисою веб-сторінок є гіпертекстові посилання. Передбачається, що веб-сторінка розміщується на сайті в Інтернеті.

Вербальні моделі - моделі, що відтворюють систему за допомогою слів. Наприклад, різні статути, розпорядження щодо експлуатації, законодавчі матеріали, процесуальні кодекси тощо.

Віддалений доступ (telnet) - сервіс в Інтернеті, спосіб керування комп'ютером у мережі іншим комп' ютером, якому дозволено це робити, де б він не знаходився.

Відеоконференцзв'язок (ВКС) - телекомунікаційна технологія інтерактивної взаємодії двох і більш видалених абонентів, при якій між ними можливий обмін аудіо- та відеоінформа- цією в реальному масштабі часу з урахуванням передачі керуючих даних.

Відеоконференція - інформаційна технологія, що забезпечує одночасно двосторонню передачу, обробку, перетворення і представлення інтерактивної відео- та звукової інформації на відстань у реальному режимі часу за допомогою апаратно- програмних засобів обчислювальної техніки. Між двома та більше абонентами для проведення відеоконференцій використовується така технологія, як відеоконференцзв'язок.

Відкритий (публічний) ключ - а) один з пари ключів несиметричного шифрування, технології створення ЕЦП, який його власник відкрито розсилає своїм адресатам; б) параметр криптографічного алгоритму перевірки ЕЦП, доступний суб'єктам відносин у сфері використання ЕЦП.

Візуальна форма електронного документа - відображення даних, які містять документ, електронними засобами або на папері у формі, придатній для сприймання його змісту людиною.

Власна база ДПС - сервіс, призначений для самостійного створення власної ієрархічної бази даних, яка може зберігати як власні документи користувача, так і посилання на документи головної бази даних ДПС.

Всесвітня павутина World Wide Weв (WWW) - сотні мільйонів пов'язаних між собою документів, розміщених на комп' ютерах, що знаходяться на всій земній кулі, які реалізують доступ до інформаційних ресурсів у мережі через концепцію гі- перпосилань.

Г

Гіперзв'язок - елемент (текстовий, графічний і т. д.), вибір якого дозволить перейти до іншого об'єкта (файла, фрагмента файла, веб-сторінки, деяких сервісів Інтернету і т. д.).

Голосовий портал - інтелектуальна голосова комерційна система масового обслуговування телефонних абонентів, яка забезпечує автоматичну обробку телефонних дзвінків за допомогою комп'ютерів.

Д

Дайджест повідомлення (електронна печатка) - унікальна послідовність символів, що однозначно відповідає змісту повідомлення; є обов'язковим елементом ЕЦП і вказує на зміни у змісті повідомлення, якщо такі були.

Дані - величини та їх відношення, словосполучення, факти, перетворення й обробка яких дозволяє одержати інформацію, а потім і знання про той чи інший предмет, процес або явище; слугують матеріалом, з якого внаслідок обробки даних створюється інформація.

"Діловодство" - система автоматизації документообігу, що дозволяє автоматизувати практично всі аспекти роботи суду, починаючи з первинної реєстрації документів і ведення журналів і закінчуючи автоматизованою підготовкою рішень, автоматичною відправкою їх в ЄДРСР, обміном справами і документами між вказаними судами і автоматичною побудовою статистичного звіту.

Дистанційне навчання - одержання освіти на основі сучасних педагогічних та інформаційних методів через застосування телекомунікаційних технологій.

Діаграма - графічне зображення даних робочого листа.

Документообіг - рух документів в установі, організації з моменту їх одержання або створення до завершення виконання або відправлення.

Домен - частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється.

Доменні імена (доменна адреса) - унікальне алфавітно- цифрове ім'я, що ідентифікує конкретний вузол Інтернету. Кожне доменне ім'я відповідає одній або декільком IP-адресам; одній IP-адресі можуть відповідати декілька доменних імен.

Достовірність інформації у ДПС - тексти повинні надходити до бази з перевірених джерел, перевірятися на предмет відповідності оригіналові і бути автентичними йому.

ДПС (довідкова правова система) - програмний комплекс, що включає масив правової інформації і програмні інструменти, що дозволяють фахівцеві працювати з цим масивом інформації (проводити пошук конкретних документів або їх фрагментів, формувати добірки необхідних документів, виводити інформацію на друк тощо).

Е

Електронна комерція - один з елементів електронного бізнесу, пов'язаний із виконанням функцій маркетингу, включаючи продаж товарів і послуг через Інтернет.

Електронна пошта (e-mail) - популярний сервіс в Ін- тернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо- та відеофайли, архіви, програми) через мережу.

Електронна таблиця - засіб інформаційних технологій, прикладна програма, що дозволяє вирішувати різні обчислювальні задачі, сортування, фільтрацію даних тощо.

Електронне (віртуальне) судочинство - проведення судового процесу з використанням сучасних комп'ютерних та телекомунікаційних технологій.

Електронний бізнес - будь-яка трансакція, здійснена за допомогою функціональності інформаційної системи, після закінчення якої відбувається передача права власності або права користування реальним продуктом або послугою.

Електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа.

Електронний документообіг (обіг електронних документів) - сукупність процесів створення, обробки, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності, а в разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.