Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Сторінки матеріалу:

Нормативні джерела

 1.  Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року № 2542 - ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 37-38. - Ст. 189.
 2.  Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23 травня 1969 року // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1986. - № 17. - Ст. 343.
 3.  Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року № 55 - ХІІ // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1990. - № 31. - Ст. 429.
 4.  Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ от 29 июня 1990 г. // Международные акты о правах человека. Сборник документов. - М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1999.
 5.  Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 року // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 38. - Ст. 249.
 6.  Загальна Декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Документи ООН/PES/217A.
 7.  Закон України "Про альтернативну (невійськову) службу" від 12 грудня 1991 року № 1975 - ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 15. - Ст. 188.
 8.  Закон України "Про благодійництво та благодійні організації" від 16 вересня 1997 року № 531/97 - ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 46. - Ст. 292.
 9.  Закон України "Про боротьбу з корупцією" від 5 жовтня 1995 року № 356/95 - ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 34. - Ст. 266.
 10.  Закон України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим" від 10 лютого 1998 року № 90/98 - ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 29. - Ст. 191.
 11.  Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 6 квітня 2004 року № 1667 - IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 30-31. - Ст. 382.
 12.  Закон України "Про вибори народних депутатів України" від 25 березня 2004 року № 1665 - IV // Відомості Верховної Ради України. -

2004.                     - № 27-28. - ст. 366.

 1.  Закон України "Про вибори Президента України" від 18 березня 2004 року № 474 - XIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 14. - Ст. 81.
 2.  Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" та деяких інших законодавчих актів України (щодо порядку проведення позачергових виборів до Верховної Ради України та заміщення народних депутатів України, повноваження яких були достроково припинені)" від 1 червня 2007 року № 1114 - V // Офіційний вісник України. - 2007. - № 41. - Стор. 8. - Ст. 1613.
 3.  Закон України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року № 2222 - IV // Відомості Верховної Ради України. -

2005.                     - № 2. - Ст. 44.

 1.  Закон України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" від 3 липня 1991 року № 1286 - Хіі // Відомості                                          Верховної        Ради України.     -

1991.                     - № 33. - Ст. 443.

 1.  Закон України "Про громадянство України" від 18 січня 2001 року № 2235 - ііі // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 13. - Ст. 65.
 2.  Закон України "Про Державний реєстр виборців" від 22 лютого 2007 року № 698 - V // Голос України. - 2007. - № 53.
 3.  Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" від 25 березня 1992 року № 2232 - Хіі // Відомості Верховної Ради України. -

1992.                     - № 27. - Ст. 385.

 1.  Закон України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим" від 23 грудня 1998 року № 350 - XIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 5-6. - Ст. 43.
 2.  Закон України "Про звернення громадян" від 2 жовтня 1996 року № 393/96 - ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 47. - Ст. 256.
 3.  Закон України "Про Кабінет Міністрів України" від 16 травня 2008 року № 279 - VI // Офіційний вісник Президента України. - 2008. - № 17. - Стор. 3. - Ст. 557.
 4.  Закон України "Про комітети Верховної Ради України" від 4 квітня 1995 року від № 116/95 - ВР //                                                               Відомості Верховної    Ради    Украї

ни. - 1995. - № 19. - Ст. 134.

 1.  Закон України "Про Конституційний Суд України" від 16 жовтня 1996 року № 422/96 - ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 49. - Ст. 272.
 2.  Закон України "Про міжнародні договори України" від 29 червня 2004 року № 1906 - IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 50. - Ст. 540.
 3.  Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97 - ВР // Відомості Верховної Ради України. -
 1. - № 24. - Ст. 170.
 1.  Закон України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" від 1 грудня 1998 року № 281 - XIV // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 1. - Ст. 2.
 2.  Закон України "Про об'єднання громадян" від 16 червня 1992 року № 2460 - ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 34. - Ст. 504.
 3.  Закон України "Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності" від 8 липня 2005 року № 2783 - IV // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 34. - Ст. 444.
 4.  Закон України "Про політичні партії в Україні" від 5 квітня 2001 року № 2365 - ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 23. - Ст. 118.
 5.  Закон України "Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України" від 18 березня 2004 року № 1625 - IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 25. - Ст. 354.
 6.  Закон України "Про правонаступництво України" від 12 вересня 1991 року № 1543 - ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 46. - Ст. 617.
 7.  Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15 вересня 1999 року № 1045 - XIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 45. - Ст. 397.
 8.  Закон України "Про Рахункову палату" від 11 липня 1996 року № 315/96 - ВР // Відомості Верховної Ради Украхни. - 1996. - № 43. - Ст. 212.
 9.  Закон України "Про статус депутатів місцевих рад" від 11 липня 2002 року № 93 - IV // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 40. - Ст. 290.
 10.  Закон України "Про статус народного депутата України" від 17 листопада 1992 року № 2790 - ХІІ // Відомості Верховної Ради України. -
 1. - № 3. - Ст. 17.
 1.  Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ" від 15 січня 1999 року № 401 - XIV // Відомості Верховної Ради України. -
 1. - № 11. - Ст. 79.
 1.  Закон України "Про тимчасове виконання обов'язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України" від 10 грудня 1997 року № 709/97 - ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 14. - Ст. 59.
 2.  Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23 грудня 1997 року № 776/97 - ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 20. - Ст. 99.
 3.  Закон України "Про Центральну виборчу комісію" від 30 червня 2004 року № 1932 - IV// Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 36. - Ст. 448.
 4.  Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96 - ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.
 5.  Міжнародний пакт про громадянські й політичні права від 16 грудня 1966 року // Документи ООН A/RES/2200 А (XXI).
 6.  Постанова Верховної Ради України "Про деякі питання нормативноправового забезпечення порядку роботи Верховної Ради України" від 8 квітня 2008 року № 247 - VI // Відомості Верховної Ради України. - 2008. - № 19-20. - Ст. 211.
 7.  Постанова Верховної Ради України "Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України" від 13 жовтня 1995 року № 379/95 - ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 37. - Ст. 283.
 8.  Постанова Верховної Ради України "Про проведення всеукраїнського референдуму в питанні про проголошення незалежності України" від 11 жовтня 1991 року № 1660 - Хіі // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 48. - Ст. 663.
 9.  Постанова Верховної Ради Української РСР "Про проголошення незалежності України" від 24 серпня 1991 року № 1427 - Хіі // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1991. - № 38. - Ст. 502.
 10.  Рішення Конституційного Суду України "Про Регламент Конституційного Суду України" від 5 березня 1997 року // Офіційни вісник України. - 1997. - № 20. - Стор. 87.
 11.  Рішення Конституційного Суду України № 11-рп/98 від 07.07.1998 р. // Офіційний вісник України. - 1998. - № 27. - Стор. 139.
 12.  Рішення Конституційного Суду України № 4-рп/99 від 19.05.1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999. - № 20. - Стор. 283.
 13.  Рішення Конституційного Суду України № 9-рп/1999 від 27.10.1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999. - № 44. - Стор. 71.

 

 

 

 1.  Рішення Конституційного Суду України № 4-рп/2000 від 11.04.2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000. - № 16. - Стор. 122, ст. 679.
 2.  Рішення Конституційного Суду України № 4-рп/2001 від 19.04.2001 р. // Офіційний вісник України. - 2003. - № 28. - Стор. 109, ст. 1379.
 3.  Рішення Конституційного Суду України № 4-рп/2002 від 20.03.2002 р. // Вісник Конституційного Суду України. - 2002. - № 2. - Стор. 6.
 4.  Рішення Конституційного Суду України № 17-рп/2002 від 17.10.2002 р. // Вісник Конституційного Суду України. - 2002. - № 5. Стор. 11.
 5.  Рішення Конституційного Суду України № 12-рп/2003 від 26.06.2003 р. // Офіційний вісник України. - 2003. - № 28. - Стор. 119, ст. 1381.
 6.  Рішення Конституційного Суду України № 16-рп/2003 від 14.10.2003 р. // Офіційний вісник України. - 2003. - № 46. - Стор. 13, ст. 2388.
 7.  Рішення Конституційного Суду України № 4-рп/2008 від 01.04.2008 р. // Офіційний вісник України. - 2008. - № 28. - Стор. 150, ст. 904.
 8.  Указ Президента України "Питання організації виконання Закону України "Про громадянство України" від 27 березня 2001 року № 215/2001 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 13. - Стор. 19, ст. 533.
 9.  Указ Президента України "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності" від 10 червня 1997 року № 503/97 // Офіційний вісник України. - 1997. - № 24. - Стор. 11.

Літературні джерела