Стаття 118. Види процесуальних витрат 1. Процесуальні витрати складаються із:

1) витрат на правову допомогу;

2) витрат, пов'язаних із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження;

3) витрат, пов'язаних із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів;

4) витрат, пов'язаних із зберіганням і пересиланням речей і документів.

1. Процесуальними витратами є всі витрати, здійснені у зв'язку із кримінальним провадженням. Більшість з них держава покладає на себе (утримання органів досудового розслідування, прокуратури, суду, тримання під вартою

тощо).

2. Витрати, пов'язані з передачею засудженого в Україні іноземця для подальшого відбування покарання в державу його громадянства, крім тих, що виникли на території України, покриває держава, громадянином якої є засуджена особа. Витрати, пов'язані з переданням засудженого в іноземній державі громадянина України, здійснюються органом, що виконує перевезення, за рахунок Державного бюджету України (ст. 613 КПК).

3. До судових витрат не включаються: середній заробіток за місцем роботи, що зберігається за свідком, потерпілим, перекладачем, експертом, незаін-тересованими особами (понятими), спеціалістом за весь час, витрачений ними у зв'язку із явкою за викликом органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді і суду; суми, що виплачуються експерту, спеціалісту і перекладачеві за виконання ними обов'язків у цих органах в порядку виконання ними службового завдання.

4. Про витрати, пов'язані з вирішенням питання про видачу особи іноземній державі див. коментар до ст. 594 КПК.

5. Відшкодування процесуальних витрат є однією із умов передачі осіб, засуджених судом України, для відбування покарання в іншу державу, а також прийняття громадянина України, засудженого іноземним судом, для відбування покарання в Україні (п. 6 ч. 1 ст. 606 КПК).

6. Коментована стаття містить вичерпний перелік різновидів судових витрат.