Стаття 119. Зменшення розміру процесуальних витрат або звільнення від їх оплати, відстрочення та розстрочення процесуальних витрат

1. Суд, враховуючи майновий стан особи (обвинуваченого, потерпілого), за власною ініціативою або за її клопотанням мас право своєю ухвалою зменшити розмір належних до оплати процесуальних витрат чи звільнити

310

311

 

від їх оплати повністю або частково, чи відстрочити або розстрочити сплату процесуальних витрат на визначений строк.

2. Якщо оплату процесуальних витрат відстрочено або розстрочено до ухвалення судового рішення, витрати розподіляються відповідно до судового рішення.

3. У разі зменшення розміру належних до оплати процесуальних ви трат чи звільнення від їх оплати повністю або частково відповідні витрати компенсуються за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

1. Судові витрати покладаються на обвинуваченого (засудженого) у разі постановления обвинувального вироку. У разі ж прийняття судом рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності, судові витрати з неї не стягуються .

Рекомендація Верховного Суду України щодо необхідності у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності вирішення судом питання про відшкодування судових витрат (п. 20 постанови Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року № 12 "Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності") має загальний характер і не означає, що ці витрати мають бути покладені саме на засудженого, оскільки обвинувального вироку в цьому разі не постановляється. Суд, звільняючи особу від кримінальної відповідальності, повинен вирішити це питання, поклавши судові витрати на державу.

2. У випадку, якщо особу звільнено від оплати витрат на правову допомогу, компенсація цих витрат здійснюється не нею, а за рахунок Державного бюджету.

3. Компенсація за рахунок коштів Державного бюджету України у разі зменшення розміру належних до оплати процесуальних витрат чи звільнення від їх оплати повністю або частково здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.