Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 134. Облік громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу

На облік бажаючих вступити до житлово-будівельного кооперативу беруться громадяни, які постійно проживають у даному населеному пункті (якщо інше не встановлено законодавством Союзу РСР і Української РСР) і потребують поліпшення житлових умов.

Потребуючими поліпшення житлових умов визнаються громадяни, які мають право бути взятими на облік для одержання жилих приміщень у будинках державного і громадського житлового фонду (стаття 34), а також громадяни, забезпечені жилою площею нижче за рівень, що визначається Радою Міністрів Української РСР і Українською республіканською радою професійних спілок.

Законодавством Союзу РСР і Української РСР може бути встановлено й інші підстави для взяття громадян на облік бажаючих вступити до житлово-будівельного кооперативу.

Облік громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу, здійснюється у виконавчому комітеті районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів. Облік бажаючих вступити до житлово-будівельного кооперативу громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, при яких організуються кооперативи, здійснюється за місцем роботи, а за їх бажанням - також у виконавчому комітеті Ради народних депутатів. Нарівні з ними беруться на облік громадяни, які залишили роботу на цих підприємствах, в установах, організаціях у зв´язку з виходом на пенсію, а також особи, зазначені в частині другій статті 37 цього Кодексу.

Порядок обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу, встановлюється законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Правила обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу, затверджуються Радою Міністрів Української РСР і Українською республіканською радою професійних спілок.

Громадяни, які перебувають на обліку бажаючих вступити до житлово-будівельного кооперативу, вносяться до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

1. Загалом, зміст коментованої статті був розрахований на часи прийняття ЖК (1983 р.) та дію його в умовах планової (соціалістичної) економіки.

Необхідно також констатувати, що наразі положення коментованої статті суперечать діючому законодавству України у тому контексті, що перестали існувати як виконавчі комітети, так і місцеві Ради народних депутатів. Сьогодні, як правило, в текстах нормативних актів при згадуванні даних органів слід читати - "органи місцевого самоврядування".

Нині облік громадян, що бажають вступити до ЖБК (або ЖК), можна розглядати, принаймні, з двох позицій.

Перша - коли кооператив створюється без підтримки органів державної влади та органів місцевого самоврядування. У такому випадку порядок обліку визначається особами, які організують кооператив, виходячи з фінансових та інших умов.

Друга - коли вид порядку обліку традиційний - органи державної влади або органи місцевого самоврядування підтримують створення кооперативу.

Положення коментованої статті конкретизуються та розвиваються Правилами обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу (надалі - Правила), що були затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 5 червня 1985 р. N 228 (надалі - Постанова). Ці Правила регулюють облік громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу, і порядок направлення їх до кооперативу.

Відповідно до пп. 2, 3 Постанови органи місцевого самоврядування, профспілкові органи, міністерства і відомства, а також підприємства, установи, організації незалежно від їх підпорядкування зобов´язані суворо додержуватись Правил обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу. Крім того, органи місцевого самоврядування, міністерства, відомства і республіканські комітети профспілок зобов´язані довести до відома підприємств, установ, організацій та населення Правила обліку громадян, бажаючих вступити до житлово-будівельного кооперативу.

2. Ч. 1 коментованої статті встановлює необхідні вимоги, що стосуються постановки на облік бажаючих вступити до ЖБК: наявність постійного місця проживання у даному населеному пункті (якщо інше не встановлено законодавством) та потреба поліпшення житлових умов.