Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 136. Черговість прийому до членів житлово-будівельного кооперативу

Громадяни, які перебувають на обліку бажаючих вступити до житлово-будівельного кооперативу, приймаються до членів організовуваного кооперативу в порядку черговості.

Черговість прийому до членів кооперативу визначається за часом взяття на облік бажаючих вступити до житлово-будівельного кооперативу (включення до списків осіб, які користуються правом першочергового вступу до кооперативу).

У першу чергу до членів житлово-будівельного кооперативу приймаються громадяни, які перебувають на обліку для одержання жилих приміщень у будинках державного або громадського житлового фонду, а також громадяни, зазначені в статті 45 цього Кодексу.

Поза чергою до членів житлово-будівельного кооперативу приймаються громадяни, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень у будинках державного або громадського житлового фонду (стаття 46), а також громадяни, зазначені в статті 171 цього Кодексу.

Законодавством Союзу РСР і Української РСР право першочергового та позачергового прийому до членів житлово-будівельного кооперативу може бути надано й іншим громадянам.

До членів діючого житлово-будівельного кооперативу приймаються насамперед громадяни, які користуються переважним правом на вступ до даного кооперативу, а в разі їх відсутності - інші громадяни відповідно до черговості, встановленої в цій статті, якщо інше не передбачено законодавством Союзу РСР.

1. Коментована норма ЖК розрізняє умови щодо черговості прийому громадян в кооперативи, що організовуються (створюються), та діючі кооперативи.

В організовувані кооперативи громадяни приймаються лише в порядку черговості, що передбачена ч. ч. 1 - 5 даної статті ЖК та п. 9 Примірного статуту ЖБК. У діючі кооперативи громадяни приймаються в порядку та з дотриманням вимог, передбачених ч. 6 даної статті ЖК.

Зокрема, ч. 1 даної статті встановлено, що громадяни, які перебувають на обліку бажаючих вступити до житлово-будівельного кооперативу, приймаються до членів організовуваного кооперативу в порядку черговості. Аналогічне за змістом положення закріплено також абз. 1 п. 9 Примірного статуту ЖБК.

2. Відповідно до ч. 2 ст. 136 ЖК (також абз. 2 п. 9 Примірного статуту ЖБК) черговість прийому до членів організовуваного кооперативу, а також у випадках, передбачених ч. 6 коментованої статті, визначається за часом взяття на кооперативний облік або включення до списків осіб, які користуються правом першочергового вступу до кооперативу.

Для громадян, які користуються правом позачергового вступу до кооперативу, зазначена черговість визначається за часом включення до окремого списку, який ведеться органом місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, окрім Книги обліку осіб, які перебувають на черзі на вступ до житлово-будівельного кооперативу (див. також коментар до ст. 134 ЖК та п. 31 Правил).

Принцип черговості виключає суб´єктивний підхід при прийомі в члени ЖБК. Водночас, з врахуванням таких факторів, як ступінь потреби у поліпшенні житлових умов, стан здоров´я громадянина, певні заслуги та інші обставини сприяли тому, що законодавець поряд із прийняттям в ЖБК у порядку загальної черговості, передбачив також прийняття в ЖБК в першу чергу та поза чергою.

3. У першу чергу до членів житлово-будівельного кооперативу приймаються громадяни, які перебувають на обліку для одержання жилих приміщень у будинках державного або громадського житлового фонду, а також громадяни, зазначені в статті 45 цього Кодексу.

Дане положення конкретизується абз. 3 п. 9 Примірного статуту ЖБК. Так, у першу чергу до членів ЖБК приймаються громадяни:

1) які перебувають на обліку для одержання жилих приміщень у будинках державного або громадського житлового фонду;

2) які користуються відповідно до ч. 2 ст. 21 і ст. 45 ЖК правом першочергового одержання жилих приміщень у будинках державного або громадського житлового фонду;

3) з числа молодих сімей при народженні дитини у перші три роки після шлюбу;

4) з числа осіб, які належать до інвалідів війни;

5) з числа осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Першочерговим правом прийняття до членів ЖБК, відповідно до вимог ч. 2 ст. 21 ЖК, користуються також певні категорії працівників підприємств та організацій, визначені колективним договором таких підприємств та організацій як такі, що мають право на першочергове одержання жилих приміщень, а також новатори і передовики виробництва, які добилися високих показників у праці і беруть активну участь у громадському житті (також у випадку зазначення про це у колективному договорі).

Відповідно до ст. 45 ЖК право на прийняття в члени ЖБК в першу чергу мають також наступні категорії осіб:

1) сім´ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

2) Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, а також особи, нагороджені орденами Слави, Трудової Слави, "За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР" усіх трьох ступенів;