Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 173. Спорудження на новому місці жилих будинків, будівель та пристроїв для громадян, будинки яких підлягають знесенню

Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік у випадках, установлених Радою Міністрів СРСР, для громадян, будинки яких підлягають знесенню, за їх бажанням споруджуються на новому місці жилі будинки, будівлі та пристрої і передаються цим громадянам у приватну власність. При цьому відшкодування вартості жилих будинків, будівель та пристроїв, що зносяться, не провадиться.

1. Ст. 173 ЖК уточнює правові наслідки прийняття судом рішення про відбудову житлових будинків, будівель та споруд у зв´язку з викупом земельної ділянки.

По-перше, дана стаття встановлює, що споруджені на новому місці жилі будинки, будівлі та споруди стають об´єктом права приватної власності.

По-друге, передбачається, що у разі прийняття рішення про спорудження будинків, будівель та споруд не проводиться компенсація вартості знесених об´єктів. Це положення не підлягає застосуванню як таке, що суперечить нормі абзацу другого ч. 3 ст. 351 ЦК, яка закріплює право власника на відшкодування збитків, в тому числі упущеної вигоди.