Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 178. Сприяння громадянам у проведенні поточного ремонту жилих приміщень

Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів подають громадянам допомогу в проведенні поточного ремонту жилих приміщень. Таку допомогу подають громадянам також підприємства, установи, організації, у віданні яких перебувають жилі будинки.

Органи державної влади та місцевого самоврядування відповідно до покладених на них обов´язків повинні здійснювати на відповідних територіях державний контроль за збереженням житлового фонду та контроль за його використанням. З цією метою місцевими органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування створюються спеціально уповноважені комунальні підприємства та структурні підрозділи, на які покладаються обов´язки щодо виконання відповідних напрямів роботи. Для цього зазначені органи забезпечуються відповідним майном, технічними та організаційними можливостями й устаткуванням. А тому при проведенні поточного ремонту, у разі виникнення необхідності застосування певних технічних засобів чи приладів, виконавчі комітети надають громадянам допомогу в проведенні поточного ремонту жилих приміщень. Дана норма передбачена ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року N 280/97-ВР, де зазначено, що до відання виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, зокрема, належить надання допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті.

Слід відмітити, що відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" від 24 червня 2004 року N 1875-IV послуги органів житлово-комунального господарства у сфері здійснення поточного ремонту віднесені до групи послуг функціонального призначення (ст. 13 Закону). При цьому, відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах в порядку, передбаченому ст. ст. 19 - 25 Закону шляхом укладення договору.

Істотними умовами такого договору є: 1) найменування сторін; 2) предмет договору; 3) вичерпний перелік житлово-комунальних послуг, тарифи та їх складові на кожну з цих послуг, загальна вартість послуг; 4) порядок оплати за спожиті житлово-комунальні послуги; 5) порядок перерахунків розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості; 6) права та обов´язки сторін; 7) порядок контролю та звіту сторін; 8) порядок вимірювання обсягів та визначення якості наданих послуг; 9) визначення точок розподілу, в яких відбувається передача послуг від виконавця/виробника споживачу; 10) порядок обслуговування мереж та розподіл повноважень щодо їх експлуатації та відновлення (ремонту); 11) умови доступу в квартиру, будинок, приміщення, на земельну ділянку для усунення аварій, неполадок, огляду мереж, зняття контрольних показників засобів обліку; 12) порядок здійснення ремонту; 13) відповідальність сторін та штрафні санкції за невиконання умов договору; 14) порядок вирішення спорів; 15) перелік форс-мажорних обставин; 16) строк дії договору; 17) умови зміни, пролонгації, припинення дії договору; 18) дата і місце укладення договору.

Крім істотних, договір може містити інші умови за згодою сторін. Договір на надання житлово-комунальних послуг набирає чинності з моменту його укладення. У разі якщо виконавець не є виробником, відносини між ним та виробником регулюються окремим договором, який укладається відповідно до вимог цієї статті. Процедура погодження договору відбувається протягом одного місяця з дня внесення проекту договору однією із сторін.

У разі зникнення потреби в отриманні послуги або відмови споживача від користування послугою виконавця/виробника споживач має право розірвати договір у порядку, встановленому законом.

До таких договорів застосовуються положення ЦК України про договір підряду.