Стаття 406. Виконання постанови митного органу про накладення стягнення за порушення митних правил на осіб, які проживають або перебувають за межами України

Постанова митного органу про накладення стягнення за порушення митних правил на осіб, які проживають або перебувають за межами України, виконується за рахунок майна цих осіб, що знаходиться на території України.

У разі відсутності в Україні майна, що належить зазначеним у частині першій цієї статті особам, порядок виконання постанови митного органу про накладення на них стягнень визначається законодавством України та міжнародними договорами з державами, на території яких проживають або перебувають особи, притягнуті до відповідальності за порушення митних правил.

З метою встановлення механізму виконання постанов у справах про порушення митних правил, ч. 2 ст.377 МК передбачено вилучення митними органами товарів, ТЗ в осіб, які не мають на території Україні постійного місця проживання або адреси, в розмірах, необхідних для забезпечення стягнення штрафу або вартості предметів правопорушення.

Якщо митними органами України не вилучені товари та ТЗ для забезпечення стягнення штрафу, а особа, яка не має постійного місця проживання в Україні, протягом 15 днів з дня вручення постанови або надіслання її поштою, не сплатила суму штрафу

до Державного бюджету України, то постанова митного органу про накладення штрафу виконується Державною виконавчою службою за рахунок майна, що належить правопорушнику і знаходиться на території України, в порядку передбаченому ст.404 МК та Законом України "Про виконавче провадження" від 21.04.1999 р. №606-ХІУ.

При відсутності в Україні майна, що належить особам, які проживають або перебувають за межами України, виконання постанов у справах про порушення митних правил проводиться органами Міністерства юстиції в порядку, встановленому законодавством України та двосторонніми договорами України з державою, громадянином якої є особа, притягнута до адміністративної відповідальності або державою, на території якої проживає вказана особа і знаходиться майно, що перебуває у її власності.