Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 531. Судове рішення

1. На підставі зібраних і перевірених матеріалів суд постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

2. У рішенні суду про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження зазначається, на підставі яких конкретно доказів, поданих суду і досліджених у судовому засіданні з участю всіх учасників судового провадження, суд вважає установленим зміст відновленого судового рішення, наводяться висновки суду про доведеність того, які докази досліджувалися судом і які процесуальні дії вчинялися.

3. За недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження суд ухвалою закриває розгляд заяви про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження і роз'яснює учасникам судового провадження право на повторне звернення з такою самою заявою за наявності необхідних документів.

4. Строк зберігання матеріалів кримінального провадження не має значення для вирішення заяви про їх відновлення.

1. За підсумками судового дослідження і перевірки зібраних документальних матеріалів, пояснень заявника, допиту як свідків осіб, зазначених у ст. 530, за умови достатності цих даних у сукупності суд постановляє ухвалу про відновлення втраченого провадження повністю або в частині, яку, на думку суду, необхідно відновити.

2. За недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення втраченого кримінального провадження суд своєю ухвалою закриває розгляд заяви. Постановления судом такої ухвали не є перешкодою для того, щоб у разі виявлення додаткових документів, необхідних для відновлення, заявник міг би звернутися до суду з повторною заявою про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження.

1061

3. Важливими гарантіями права учасників судового провадження на відновлення втрачених матеріалів є обов'язок судді роз'яснити їм право на повторне звернення з такою самою заявою за наявності необхідних документів у разі, якщо за недостатності зібраних матеріалів суд закрив розгляд заяви, а також передбачене ч. 4 правило без винятків, згідно з яким вирішення заяви про відновлення матеріалів кримінального провадження не обмежується встановленими строками зберігання цих матеріалів.

1062