Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 64. Права і обов'язки членів сім'ї наймача

Члени сім´ї наймача, які проживають разом з ним, користуються нарівні з наймачем усіма правами і несуть усі обов´язки, що випливають з договору найму жилого приміщення. Повнолітні члени сім´ї несуть солідарну з наймачем майнову відповідальність за зобов´язаннями, що випливають із зазначеного договору.

До членів сім´ї наймача належать дружина наймача, їх діти і батьки. Членами сім´ї наймача може бути визнано й інших осіб, якщо вони постійно проживають разом з наймачем і ведуть з ним спільне господарство.

Якщо особи, зазначені в частині другій цієї статті, перестали бути членами сім´ї наймача, але продовжують проживати в займаному жилому приміщенні, вони мають такі ж права і обов´язки, як наймач і члени його сім´ї.

1. Ст. 64 ЖК передбачає принцип рівності прав і обов´язків наймача житла та членів його сім´ї. Наймач, на ім´я якого видано ордер і з яким укладено договір найму жилого приміщення, не має ніяких переваг перед членами своєї сім´ї. Він є лише представником своєї сім´ї перед наймодавцем.

Серед членів сім´ї наймача виділяють дві категорії:

1) безспірні члени сім´ї (дружина (чоловік) наймача; діти наймача; батьки наймача);

2) особи, які постійно проживають разом з наймачем і ведуть з ним спільне господарство. До таких осіб належать не тільки близькі родичі (рідні брати, сестри, онуки, дід і баба), але й інші родичі чи особи, які не перебувають з наймачем у безпосередніх родинних зв´язках (брати, сестри дружини (чоловіка), неповнорідні брати і сестри; вітчим, мачуха; опікуни, піклувальники, пасинки, падчерки та інші).

З метою тлумачення поняття "член сім´ї" Конституційний Суд України прийняв Рішення від 3 червня 1999 року у справі за конституційними поданнями Служби безпеки України, Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, Міністерства фінансів України щодо офіційного тлумачення положень пункту 6 статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", частин четвертої і п´ятої статті 22 Закону України "Про міліцію" та частини шостої статті 22 Закону України "Про пожежну безпеку" (справа про офіційне тлумачення терміна "член сім´ї").

2. Наймач та його повнолітні, дієздатні члени сім´ї несуть солідарну відповідальність за зобов´язаннями, що випливають з договору найму житла. Наприклад, щодо сплати комунальних платежів. Це означає, що кредитор має право вимагати виконання обов´язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

3. Рівність прав та обов´язків наймача та членів його сім´ї може проявлятись в різних аспектах:

- оплата комунальних послуг;

- відшкодування спричинених збитків;

- збереження жилого приміщення при тимчасовій відсутності;

- зміна умов договору;

- припинення договору.

4. До обов´язків наймача та членів його сім´ї можна віднести:

- використовувати житло лише для проживання в ньому;

- забезпечувати збереження житла та підтримувати його в належному стані;

- не провадити перевлаштування та реконструкцію житла без згоди наймодавця;

- своєчасно вносити плату за житло;

- своєчасно вносити плату за комунальні послуги;

- дотримуватись вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг, пожежної і газової безпеки, санітарних норм і правил;

- здійснювати поточний ремонт житла;

- відшкодовувати завдані збитки.

До прав наймача та членів його сім´ї можна віднести:

- безстроково користуватись жилим приміщенням відповідно до його призначення та умов договору (ст. 9 ЖК);

- користуватись майном, яке обслуговує будинок, якщо договір найму укладено щодо житла в багатоквартирному житловому будинку;

- визначати за домовленістю з особами, які постійно проживають разом з наймачем, порядок користування житлом;

- за письмовою згодою всіх членів сім´ї, які проживають разом з наймачем, вселити в займане ним жиле приміщення свою дружину, дітей, батьків, а також інших осіб (ст. 65 ЖК);

- за згодою членів сім´ї, які проживають разом з наймачем, і за згодою наймодавця здавати в піднайом жиле приміщення (ст. 91 ЖК);

- за взаємною згодою дозволити тимчасове проживання в жилому приміщенні, що є в їх користуванні, інших осіб без стягнення плати за користування приміщенням - тимчасових жильців (ст. 98 ЖК);

- відмовитися від договору найму житла;

- збереження жилого приміщення в разі тимчасової відсутності громадянина (ст. 71 ЖК);

- бронювання жилого приміщення (ст. 73 ЖК);

- обмін жилого приміщення (ст. 79 ЖК).