Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

1. Кримінологічна характеристика злочинів проти громадської безпеки в Україні

Розділом IX Особливої частини КК України «Злочини проти громадської безпеки» передбачено 16 статей таких злочинів, зокрема, створення злочинної організації; сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності; бандитизм; терористичний акт; створення терористичної групи чи терористичної організації; сприяння вчиненню терористичного акту; завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об´єктів власності; створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань; напад на об´єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення (статті 255-261); незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263); незаконне поводження з радіоактивними матеріалами (ст. 256); незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію (ст. 265, 265 і) та інші злочинні дії. Як бачимо, коло злочинів проти громадської безпеки є широким та різноманітним, однак не всі вони охоплюються кримінально-правовою статистикою завдяки відсутності злочинних проявів. Найбільше фіксується злочинів, пов´язаних з незаконним поводженням зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (2003 р. - 11 726, 2004 р. - 11 458, 2005 р. - 11 041, 2006 р. - 10 998, 2007 р. - 11 684); завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об´єктів власності (2003 р. - 180, 2004 р. - 136, 2005 р. - 83, 2006 р. - 86), але за рівнем суспільної небезпечності, резонансності, жорстокості проявів, чисельності учасників, озброєності одне з перших місць серед цих злочинів займає бандитизм (ст. 257), який набув в Україні у 90-х роках XX ст. значного поширення. Тому в цьому розділі дається кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання одному з найбільш небезпечних проявів злочинності проти суспільної безпеки - бандитизму.

Банда - це заздалегідь організована на основі єдиної мети з розподілом ролей стійка озброєна група з трьох і більше учасників для вчинення нападів на підприємства, установи, організації або на окремих осіб. До ознак банди як організованої групи належать: група (три і більше учасників), озброєність, стійкість їх об´єднання єдиним планом дій з розподілом функцій учасників групи, спеціальна ціль - напад на підприємства, установи, організації, фірми, банки, ферми, магазини, склади або на окремих громадян, квартири, дачі та ін.

Консолідація і організованість банд, їх озброєність, мобільність, характер і способи вчинення злочинів, прояв жорстокості, вбивства, конспірація, створення певної системи безпеки для її членів, наявність у деяких з них «перевертнів» - співробітників (колишніх і працюючих) правоохоронних органів, протидія органам влади, пра­воохоронній і правозастосовчій системам, знищення свідків та інші дії - усе це робить бандитизм, як прояв організованої злочинності, небезпечним кримінальним явищем для суспільства. Банди своїми нападами тероризують міста, райони, села, з´ясовують «відносини» між собою за допомогою зброї, займаються вимаганням, розбоями, викраденням людей з метою отримання викупу, виконують злочинні замовлення та ін.

Дані про рівень та динаміку зареєстрованих фактів бандитизму, кількість виявлених та притягнених до відповідальності осіб за декілька років (1996-2004 pp.) наводяться у таблиці.

Таблиця

Кількісні показники бандитизму в Україні (1996-2004 pp.)

Вид злочинів за КК України 1960 и 2001 pp.     

Роки

1996   

1997   

1998   

1999   

2000   

2001   

2002   

2003   

2004

Ст. 69 (257) КК «Бандитизм»        

110     

104     

104     

96       

81       

84       

67       

52       

46

Всього виявлено осіб         

264     

327     

341     

409     

313     

305     

314     

301     

156

З них притягнуто до кримінальної відповідальності     

261     

317     

338     

407     

307     

300     

308     

289     

156

Як видно, за 9 років в Україні офіційно було зареєстровано 744 банди, виявлено 2 730 бандитів і притягнуто з них до кримінальної відповідальності 2 683 особи. Але останніми роками динаміка бандитизму в Україні суттєво знижується. Так, у 2005 р. було зареєстровано 29, у 2006 р. - 25 фактів, у 2007 р. - 23 факти цього злочину. Рівень судимості за бандитизм складає, приблизно, 40 % і засуджено майже 1/4 злочинців (з виявлених). На рівень бандитизму впливає латентність (неправильна правова оцінка дій групи, неповідомлення потерпілими про факти бандитських нападів та ін.).

Структура бандитизму свідчить про те, що понад 60 % виявлених банд встигли вчинити (різні за ступенем суспільної резонансності) від одного до п´яти нападів на підприємства, установи, фірми, окремих осіб тощо. Ці напади нерідко супроводжуються убивствами, завданням тілесних ушкоджень, зґвалтуваннями, розбоями та іншими злочинними діяннями. Банди найчастіше складаються з 3-5 осіб (майже 60 % усіх банд), але виявлялися банди з кількісним складом до 10 і більше злочинців (до 30 %). Дослідженнями встановлено, що більше 50 % виявлених банд діяли до 1 року, до 3 років - 11 %, понад 3 роки - майже 1 % банд. Решта - виявлені по «гарячих слідах».

В арсеналі банди сьогодні мають різні види вогнепальної і холодної зброї, гранати, міни, вибухівку, засоби зв´язку, маскування та транспорт. У переважній більшості основним мотивом цього злочину є: заволодіння грошима, валютою, майном, ювелірними виробами, технічною апаратурою, комп´ютерами, побутовою технікою, автомобілями.

«Географія» бандитизму в Україні є нерівномірною: у Дніпропетровській, Луганській, Одеській, Харківській областях та Автономній Республіці Крим було зареєстровано понад 50 % банд. У таких областях, як Полтавська, Волинська, Закарпатська та деяких інших, прояв бандитизму є мінімальним.

Що стосується узагальненої характеристики особи бандита, то переважна їх більшість - чоловіки, частка жінок - незначна. В основному учасники банд - особи молодого віку (до 30 років), із середньою, середньоспеціальною і навіть вищою освітою, українці (інші національності складають приблизно 1/3), в основному ті, що не навчалися і не працювали на момент створення банд і вчинення ними злочинів, джерелом існування частки деяких з них були невизначені випадкові заробітки; 3/4 бандитів - це фізично здорові молоді люди, що не зловживають алкогольними напоями та наркотиками. Такі характеристики учасників невипадкові. Організатори банд ретельно підбирають її членів, цілеспрямовано залучаючи тих із них, які мають навички спортивної боротьби, управління транспортом, поводженням з вогнепальною та холодною зброєю, вибухівкою, обізнані з роботою інкасаторів, охорони, з методами оперативно-розшукової діяльності, конспірацією. Сорок відсотків банд складалися з осіб, що раніше засуджувалися, у тому числі за корисливі, корисливо-насильницькі і насильницькі злочини, тобто для них участь у банді - продовження злочинної діяльності. Що стосується морально-психологічних якостей, які мають кримінологічне значення, то у всіх із них спостерігається стійка антисуспільна, престижно-споживацька орієнтація, доведена до автоматизму підкореність організатору банд, вороже ставлення до оточуючих, багато з них не розраховують на пом´якшення покарання, намагаються усунути навіть випадкових свідків та ін.

За рівнем консолідації учасників банд розрізняються:

банди з високим рівнем консолідації, для яких характерним є стабільність, жорсткість дисципліни, диференціація ролей, конспірація, авторитарність керівництва та інше (наприклад, банди, які створені за етнічним принципом);

банди із середнім рівнем консолідації, в яких немає чітко визначених керівників, бригадирів, командирів, але є найбільш авторитетні й активні члени банди, що складаються із родичів, близьких знайомих, друзів; для їх існування характерними є емоційні зв´язки, почуття симпатії та довіри; коштовності, які здобуваються при вчиненні злочинів, як правило, поділяються порівну;

банди з низьким рівнем консолідації їх учасників, які не мають ієрархічної структури, усі виступають у ролі виконавців, немає чіткої спеціалізації, вони часто організуються ситуаційно і невдовзі перетворюються в інший тип банд або розпадаються, або виявляються правоохоронними органами.

Типологія банд допомагає суб´єктам боротьби з бандитизмом правильно оцінити ступінь їх кримінальності і небезпеки в регіоні, наявність необхідних сил для їх ліквідації, достатній рівень оперативно-розшукової забезпеченості, розкриття і припинення бандитизму.

Що стосується організатора банди (він же і керівник) - це особа 28 40 років, яка не працює або що займається комерційною діяльністю для прикриття бандитизму. Найчастіше організатори, керівники банд - визнані у злочинному світі «авторитети», лідери. Керівниками банд можуть бути колишні співробітники правоохоронних органів, навіть спеціалізованих підрозділів, спортсмени, військовослужбовці, рецидивісти та ін. Для них (у порівнянні з іншими членами банд) характерними є: підвищений інтелектуальний рівень, організаторські і вольові якості, ініціативність, кмітливість, здатність підкоряти собі інших людей, впливати на них, жорстокість, агресивність, рішучість при застосуванні насильства тощо. Керівник банди виконує організаційно-управлінську, ідеологічну, інформаційну, стратегічну, координаційну і дисциплінарну функції. Тривалість існування і часом невловимість банди свідчать про добре налагоджену безпеку, розвідку і здібності її керівництва.