Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

1. Поняття злочинності та її визначення

Поняття про будь-яке явище набуває своєї закінченої редакційної форми внаслідок його чіткого наукового визначення. Останнє включає в себе не всі відмітні ознаки та властивості, а найбільш загальні і разом з тим істотні.

Що ж стосується такого складного явища, як злочинність, то його відмітними ознаками слід вважати такі:

а)         за генезисом злочинність - це соціальна категорія. Таке твердження випливає, по-перше, з того, що вона існує в людському суспільстві, є реальністю суспільного життя. По-друге, вона є однією з форм соціальної поведінки людей. По-третє, соціальною вона є і тому, що в ролі злочинців виступають члени суспільства, які посягають на різні суспільні відносини, що забезпечують нормальне функціонування суспільного організму. І, по-четверте, злочинність за всіх умов є соціальною за своїми причинами, а також за характером заходів боротьби з нею;

б)         одна із властивостей злочинності полягає в її історичній мінливості. Вона являє собою конкретно-історичне явище. Її зміст і характер змінюються залежно від стану соціально-економічних умов життя людей, розвитку їх культури, суспільно-моральних і політичних переконань;

в)         злочинність як соціальне явище водночас має правову, а точніше, кримінально-правову ознаку. Адже до обсягу злочинного включаються ті діяння, що порушують кримінально-правові норми. Поза кримінально-правовою оцінкою немає як злочинів, так і злочинності взагалі;

г) злочинність як масове соціальне явище має певну територіальну і часову поширеність.

Враховуючи короткий аналіз перелічених ознак злочинності, сформулюємо таке її визначення: злочинність - це відносно масове, історично мінливе соціальне явище, яке має певну територіальну і часову поширеність, являє собою цілісну, засновану на статистичних закономірностях систему одиничних суспільно небезпечних діянь, заборонених кримінальним законом.