Глава 13. Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації

(Назва глави у редакції Закону України від 01.03.95 р. № 79/95-ВР)