Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Глава 19. Протокол про адміністративне правопорушення

   

Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол уповноваженими на те посадовою особою або представником громадської організації чи органу громадської самодіяльності.

Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Протокол не складається у випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу.

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами України від 05.04.2001 p. № 2342-ІІІ. від 24.09.2008 р. № 586-VI)

(1)     Основним документом, призначеним для фіксації юридичного факту адміністративного правопорушення, с протокол про адміністративне правопорушення.

Для кожного виду адмінправопорушення, передбаченого цим Кодексом, в залежності від органу (посадової особи), якому підвідомче це правопорушення, існує своя форма адмінпротоколу, зразки якого вміщуються в Інструкціях/Положеннях/Порядках оформлення матеріалів та провадження у справах про адміністративні правопорушення, затверджених для кожного окремого органу (посадової особи), що згідно статті 2 і 3, розділу Ш цього Кодексу уповноваженого розглядати справи про адмінправопорушення та накладати за результатами такого розгляду відповідні адміністративні стягнення (див. ДОДАТКИ).

(2)     Перелік випадків, коли складення протоколу про адмінправопорушення не вимагається, наведено у статті 258 цього Кодексу (див. коментар до статті 258 КУАП).