Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення

Сторінки матеріалу:

  • Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
  • Сторінка 2

У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати:

  1. уповноважені на те посадові особи:

органів внутрішніх справ (частина перша статті 44, статті 44і, 46і, 462,51,51 , 53s, 92, частина перша статті 106 , стаття 106 , частини четверта і сьома статті 121, частини третя і четверта статті 122, статті 1222, 1224, 1225, частина третя статті 123, стаття 124, частина четверта статті 127, частини перша і друга статті 127, стаття 130, частина третя статті 133, стаття 135 , стаття 136 (про порушення на автомобільному транспорті), стаття 139, частина четверта статті 140, статті 148.151, 152, 154, 155, ISS2- 1S62, 159,160, 162 - 162і. 164- 164", 16415, 164", 165і, 1652, 166 - 166", 1722- 1729, 173- 1732, 174, стаття 175' (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 176, 177, 178- 181', 181 - 1852, 1854- 185*, 186, 186і, 18б 1865- 187, 188м, 189- 196, частина перша статті 203, статті 204, 205 - 206і, 212*, 2127,212е, 212,в, 21212, 212і3, 212м, 212м);

органів державного пожежного нагляду (статті 164,183);

   

органів охорони здоров'я (статті 45, 46,462, стаття 183 - щодо завідомо неправдивого виклику швидкої медичної допомоги); виключено

органів охорони культурної спадщини (статті 92, 18833); органів державного енергонагляду (стаття 103і);

органів Державної інспекції з енергозбереження (статті 98,101 - 103, 188й);

органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту (статті 136,141,142);

національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, (статті 144 - 148б, 164 (у частині, що стосується порушення порядку провадження господарської діяльності в галузі зв'язку), 1887;

органів у справах захисту прав споживачів (статті 422,156, 164е, 1647); фінансових органів (статті 164,164і);

підприємств і організацій, у віданні яких є електричні мережі (статті 99, 103і); підприємств і організацій, які експлуатують магістральні трубопроводи (стаття 138); Органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби (статті 42 - 423, 18822);

державних органів ветеринарної медицини, підрозділів ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ України (статті 42і - 42', 188");

органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері прані та соціальної політики (частина перша статті 41, статті 41і - 41 188і);

лабораторій радіаційного контролю міністерств і відомо н України, організацій споживчої кооперації (статі я 422);

державних органів реєстрації актів цивільного стану (стаття 212і);

органів Антимонопольного комітету України (статті 1643, 164й, 166і - 1664);

органів управління кінематографією (стаття 1646- в частині демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів у кіно - і відеомережі; стаття 1647 - в частині порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів у кіно - і відеомережі; стаття 164 - в частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу в кіно - і відеомережі; стаття 186 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника аудіо -, візуальної, аудіовізуальної продукції);

органів Державної прикордонної служби України (частини друга, четверта і п'ята статті 85, статті 92,185 ,191, частина перша статті 203, статті 204 - 206і);

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, її представники в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (стаття 164" - в частині демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів на каналах мовлення телебачення України; стаття 1647- в частині порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів на каналах мовлення телебачення України; стаття 164 - в частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу на каналах мовлення телебачення України; стаття 212 );

органів Служби безпеки України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої вилає ця Служба), статті 172і - 172', 195 ,2122 (крім пункту 9 частини першої), 2125 і 212);

органів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), пункт 9 частини першої статті 2122 та стаття 18831);

органів державної податкової служби (статті 51 ,155і, 162', 162 ,163 - 163 , 163 , 164, 164,164", 166", 166", 1722 - 172 , 1772);

органів рибоохорони (частини четверта і п'ята статті 85, статті 85і, 88 , 90, стаття 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов'язаної з добуванням і використанням риби та інших водних живих ресурсів);

органів мисливського господарства (частини друга і п'ята статті 85, статті 85і, 88і, 90);

органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі екології та природних ресурсів (статті 85,85і, 88,88 ,882,90,91);

центрального органу виконавчої влади з питань цивільної авіації (частина друга статті 112, частина третя статті 133);

органів, що здійснюють коні роль за видобутком дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (частина перша статті 189 );

органів, що здійснюють державний контроль у галузі племінної справи у тваринництві (стаття 107і): виключено;

Національного банку України (статті 163/2, 164", 1667, стаття 166м (у частині, що стосується правопорушень у галузі банківської діяльності та банківських операцій); органів державної контрольно-ревізійної служби України (статті 163і , 164 164м); Рахункової палати (статті 164 ,164 , 188 );

органів управління архівною справою і діловодством (стаття 92і, стаття 1867 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника аудіо -, візуальної, аудіовізуальної продукції);

служби державної охорони природно-заповідного фонду України (частини друга, четверта і п'ята статті 85, статті 90,91);

Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки (стаття 18816);

органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів, а також працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків - статті 44,172 - 172 ,173,174,178,182,184і, 185 і 1857);

спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю (статті 18817,2124); виключено

органів виконавчої влади, що проводять реєстрацію друкованого засобу масової інформації (стаття 186");

секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (стаття 188 );

відділу контролю Апарату Верховної Ради України (стаття 188і

виключено;

підприємств і організацій, у віданні яких є об'єкти електроенергетики (стаття 18512);

спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, державної регуляторної політики, державної реєстрації та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та його територіальних органів (частини перша, друга, дев'ята та десята статті 166, статті 16610-166", 188м);

Державної технічної інспекції Державного департаменту страхового фонду документації (стаття 18825);

органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів (стаття 188); суб'єктів державного фінансового моніторингу (статті 1669, 188м); адміністрацій історико- культурних заповідників, історико-культурних заповідних територій (стаття 92);

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (статті 1637, 16312);

органу технічного нагляду Міністерства аграрної політики України (стаття 188");

міських рад міст обласного або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчих органів), районних і районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - державні адміністратори (частина друга статті 16610 - в частині порушення місцевим дозвільним органом строків прийняття рішення про видачу документа дозвільного характеру);

центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної правової політики та його територіальних органів (стаття 18841);

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах (стаття 186 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника видань);

національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (стаття 166 (у частині, що стосується правопорушень у галузі діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган);

органів виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації (стаття 17І2);

(з 01.07.2012 р. пункт 1 частини першої статті 255 буде доповнено абзацом згідно із Законом України від 02.06.2011 р. № 3454-4 І. враховуючи зміни, внесені Законом України від 13.01.2012 р. .V" 4343-УІ)

2) посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад (статті 103і, 103/2, 104, частина перша статті 106і, статті 1062, 149- 154, 155, 155 , 156, 156 , 156 , 159- 160, стаття 175 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 183, 185і, 186 ; статті 78 - 84 (крім порушень санітарно-гігієнічних правил і норм по охороні атмосферного повітря, а також правопорушень, пов'язаних з перевищенням нормативів рівня шуму, утворюваного автомототранспортними засобами під час роботи);

2-1) посадові особи, уповноважені па те виконавчими комітетами селищних, міських рал або місцевими державними адміністраціями (частина третя статті 96і);

2-2 ) голова, заступник голови, секретар, інші члени виборчої комісії, комісії і референдуму (статті 212", 21215 - 21220);

2-3 ) кандидати, уповноважені особи, офіційні спостерігачі (статті 212 - 212і", 21220);

2-4 ) посадові особи, уповноважені на те обласними. Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (стаття 149і);

3) власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган (статті 51,179);

4) виключено

5) працівники, які здійснюють охорону підприємств, установ, організацій (стаття 179);

6) державні виконавці (стаття 188і );

7) секретар судового засідання, секретар суду (стаття 185 , частина перша статті 185); судовий розпорядник (стаття 1853);

8) слідчий, особа, яка провалить дізнання, прокурор або уповноважена ним особа з числа працівників прокуратури (частина четверта статті 184, стаття 185 , частина друга статті 1856, статті 185 185);

9) представники громадських організацій або органів громадської самодіяльності: член громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону (статті 92,148,152,154,160,175, 179, 185. 186,1864);