Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ процесуальних строків, закріплених у ЦПК України

Сторінки матеріалу:

Процесуальна дія

Процесуальний строк

Стаття ЦПК

1. Пред'явлення позову. Відкриття провадження у справі

 

 

Питання про відкриття провадження у справі або про відмову у відкритті провадження у справі

суддя вирішує не пізніше десяти днів з дня

надходження заяви до суду або закінчення строку,встановленого для усунення недоліків

ч. 3 ст. 122 ЦПК

Ухвала про відмову у відкритті провадження у справі повинна бути надіслана позивачеві разом із заявою та всіма доданими до неї документами

невідкладно

ч. 5 ст. 122 ЦПК

Відповідач має право пред'явити зустрічний позов

до або під час попереднього судового засідання

ч. 1ст. 123 ЦПК

2. Провадження у справі до судового розгляду

 

 

Після відкриття провадження у справі суд надсилає особам, які беруть участь у справі, копії ухвали про відкриття провадження у справі

невідкладно

ч. 1ст. 127 ЦПК

Попереднє судове засідання повинно бути призначене і проведено

протягом одного місяця з

дня відкриття провадження у справі

ч. 1ст.129 ЦПК

 

 

Заява про забезпечення доказів розглядається з повідомленням сторін та інпіих осіб, які беруть участь у справі

протягом п'яти днів з дня її надходження

ч.2 ст.135 ЦПК

Особи, які не мають можливості подати доказ, який вимагає суд, взагалі або у встановлені судом строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин

протягом п'яти днів з дня отримання ухвали

ч. 4 ст. 137 ЦПК

Продукти та інші речові докази, що швидко псуються, оглядаються судом з повідомленням про призначений огляд осіб, які беруть участь у справі

негайно

ч. 1 ст. 141 ЦПК

Заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа, без повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі

в день її надходження

ч. 1 ст. 153 ЦПК

Заява про забезпечення позову, подана до подання позовної заяви, розглядається судом

не пізніше двох днів з дня її подання

ч. 2 ст. 153 ЦПК

Копія ухвали про вжиття заходів забезпечення позову надсилається заявнику та заінтересованим особам

негайно після її поста- новлення

ч. 5 ст. 153 ЦПК

Ухвала про забезпечення позову виконується в порядку, встановленому для виконання судових рішень

негайно

ч. 9 ст. 153 ЦПК

У разі забезпечення вимог заявника заставою ухвала про забезпечення позову звертається до виконання після внесення предмета застави в повному розмірі

негайно

ч. 9 ст. 153 ЦПК

Особа, щодо якої вжито заходи забезпечення позову без її повідомлення, може подати до суду заяву про їх скасування

протягом десяти днів з

дня отримання копії ухвали.

Заява розглядається судом протягом двох днів

ч.4 ст.154 ЦПК

Справа має бути призначена до розгляду

не пізніше п'ятнадцяти днів після закінчення дій підготовки до судового розгляду

ч. 2 ст. 156

ЦПК

3. Судовий розгляд

 

 

Суд розглядає справи

протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі, а справи про поновлення на роботі, про стягнення аліментів - одного місяця

ч.І ст. 157 ЦПК

У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду справи суд ухвалою може подовжити розгляд справи

але не більш як на один місяць

ч. 2 ст. 157 ЦПК

Особи, які беруть участь у справі, мають право ознайомитися із технічним записом судового засідання, журналом судового засідання та подати до суду письмові зауваження щодо неповноти або неправильності їх запису

протягом семи днів з дня проголошення рішення у справі

ч.І ст.199 ЦПК

  

 

Зауваження щодо технічного запису судового засідання чи журналу судового засідання

повинні бути розглянуті не пізніше п'яти днів з дня їх подання

ч. 4 ст. 199 ЩІК

 

Під час вчинення окремої процесуальної дії поза судовим засіданням повинен бути оформлений протокол

не пізніше наступного дня після вчинення окремої процесуальної Дії

ч. 3 ст. 200 ЦПК

 

4. Судові рішення

 

 

 

Суди ухвалюють рішення іменем України

негайно після закінчення судового розгляду

ч. 1 ст. 209 ЦПК

 

У виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення може бути відкладено

на строк не більше ніж п'ять днів з дня закінчення розгляду справи, але вступну і резолютивну частини суд повинен проголосити в тому самому засіданні, в якому закінчився розгляд справи

ч. 3 ст. 209 ЦПК

 

Суд, який постановив окрему ухвалу, необхідно повідомити про вжиті заходи

протягом місяця з дня надходження окремої ухвали

ч.1ст.211

ЦПК

 

Заяву про ухвалення додаткового рішення

може бути подано до закінчення строку на виконання рішення

ч. 2 ст. 220 ЦПК

 

Заява про роз'яснення рішення суду

розглядається протягом десяти днів

ч.Зст.221

ЦПК

 

Копії судового рішення видаються особам, які брали участь у справі, на їхню вимогу

не пізніше п'яти днів з дня проголошення рішення

ч. 2 ст. 222 ЦПК

 

Особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, копії судового рішення надсилаються рекомендованим листом з повідомленням про вручення

протягом п'яти днів з дня проголошення рішення

ч.Зст. 222 ЦПК

 

5.Заочний розгляд справи

 

 

Відповідачам, які не з'явилися в судове засідання, направляється рекомендованим листом із повідомленням копія заочного рішення

не пізніше п'яти днів з дня його проголошення

ч. 1ст. 227 ЦПК

Заяву про перегляд заочного рішення

може бути подано протягом

десяти днів з

дня отримання його копії

ч.2 ст.228 ЦПК

Заява про перегляд заочного рішення

повинна бути розглянута протягом п'ятнадцяти днів з дня її надходження

ч.2ст.230

ЦПК

6. Окреме провадження

 

 

Строк пред'явлення позову заявником до держателя втраченого * цінного папера на пред'явника або векселя

не може бути більшим двох місяців

ч. 2 ст. 265 ЦПК

У випадках, коли відповідно до закону госпіталізація у примусовому порядку була проведена за рішенням лікаря- психіа-тра і визнана доцільною комісією лікарів-психіа-трів, психіатричний заклад, в якому перебуває особа, направляє до суду заяву про її госпіталізацію у примусовому порядку

протягом 24 годин

ч. 4 ст. 280 ЦПК

Заява фізичної особи або її законного представника про припинення надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку

може бути подана через три місяці з дня ухвалення рішення суду про надання амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку або її продовження,

 

 

госпіталізацію у примусовому порядку, її продовження

ч. 5 ст. 280 ЦПК

 

Заява про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку розглядається судом у такі строки з дня її надходження до суду:

  • про госпіталізацію особи до психіатричного закладу -
  • про психіатричний огляд -
  • про надання амбулатор ної психіатричної допомо ги, її продовження та продовження госпіталіза ції-
  • протягом 24 годин
  • протягом трьох днів
  • протягом десяти днів

ч. 1 ст. 281 ЦПК

 

Заява про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу

подається протягом 24 годин з часу виявлення в особи загрозливої форми туберкульозу

ч.2 ст.284 ЦПК

 

Справа про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю

розглядається у п'ятиденний строк з дня

надходження заяви

ч. 1 ст. 289 ЦПК

 

7. Наказове провадження

 

 

 

У разі прийняття заяви стягувача про видачу судового наказу суд видає судовий наказ по суті заявлених вимог

у триденний строк

ч. 1ст. 102 ЦПК

 

Після видачі судового наказу суд надсилає його копію боржникові рекомендованим листом із повідомленням

невідкладно

ч. 1 ст. 104 ЦПК

 

Одночасно з копією судового наказу боржникові направляється копія заяви стягувача з копіями доданих до неї документів

 

 

 

та роз'яснюється його право в разі заперечення проти вимог стягувача подати заяву про його скасування

протягом десяти днів з дня отримання судового наказу

ч.2 ст.104 ЦПК

 

У разі ненадходження заяви від боржника судовий наказ набирає законної сили, і суд видає його стягувачеві для пред'явлення до виконання

протягом трьох днів після закінчення строку на її подання

ч.І ст.105 ЦПК

 

Заява боржника про скасування судового наказу, що подана в установлений строк, розглядається судом без судового розгляду і . виклику сторін

протягом п'яти, днів з дня її надходження

ч.І ст.106 ЦПК

 

Копії ухвали про скасування судового наказу надсилаються стягувачеві та боржникові

не пізніше трьох днів після її постановлення

ч. 4 ст. 106 ЦПК

 

8. Апеляційне провадження

 

 

 

Заяву про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції

може бути подано протягом десяти днів з

дня проголошення рішення

ч.І ст.294 ЦПК

 

Апеляційна скарга на рішення суду

подається протягом 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження

ч.1 ст.294 ЦПК

 

Заяву про апеляційне оскарження ухвали суду першої інстанції

може бути подано протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали

ч.2 ст.294 ЦПК

 

Апеляційна скарга на ухвали суду

подається протягом десяти днів після подачі заяви про апеляційне оскарження

ч.2 ст.294 ЦПК

 

Суддя-доповідач вирішує питання про прийняття апеляційної скарги до розгляду апеляційним судом

протягом трьох днів

після надходження справи

ч.1ст.297

ЦПК

 

Суддя-доповідач вчиняє підготовчі дії

протягом десяти днів з

дня отримання справи

ч.1ст.301

ЦПК

 

Справа має бути призначена до розгляду

у розумний строк, але не пізніше п'ятнадцяти днів

після закінчення дій підготовки справи до розгляду

ч. 2 ст. 302 ЦПК

 

Рішення або ухвала апеляційного суду набирають законної сили

з моменту їх проголошення

ч. 1ст. 319 ЦПК

 

Після закінчення апеляційного провадження справа направляється до суду першої інстанції, який ЇЇ розглянув

у семиденний строк

ч. 1 ст. 322 ЦПК