Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ЗМІСТ

 

ВСТУП .................................................................................................................... 4

 

РОЗДІЛ 1

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ ..........................................................................14

 

1.1.   Історико-правові передумови конституційної регламентації прав і

       свобод громадян України в політико-правовій сфері ...............................14

1.2.   Поняття участі громадян в управлінні державними справами: конституційно-правовий аспект ..................................................................33

  1. Конституційно-правові засади участі громадян України в управлінні державними справами в умовах формування правової державності ......50
  2. Міжнародно-правові стандарти права громадян на участь в управлінні державними справами та досвід їх закріплення в конституціях

       зарубіжних країн ...........................................................................................69

Висновки до першого Розділу .....................................................................87

 

 

РОЗДІЛ 2

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ТА ГАРАНТІЇ

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА УЧАСТЬ

В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ ...........................................91

 

  1. Поняття і структура конституційно-правового механізму реалізації права громадян України на участь в управлінні державними справами ...........91
  2. Форми реалізації права громадян України на участь в управлінні

       державними справами ................................................................................115

  1. Вибори та референдуми як основоположні форми участі громадян

       України у політичному процесі .................................................................136

2.4.   Поняття і система конституційно-правових гарантій права громадян

       України на участь в управлінні державними справами ..........................159

Висновки до другого Розділу ....................................................................180

 

ВИСНОВКИ .......................................................................................................183

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.......................................................188