СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

Сторінки матеріалу:

Конституція, закони, інші нормативні акти.

 

 1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України  28 червня 1996 р. // ВВР України - 1996. - №30. - ст.  141.
 2. Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 р. // ВВР. -1991. - №4. - ст. 20.
 3.  Про державну податкову службу в Україні: Закон України  від 4 грудня 1990 р. // ВВР України  - 1991. - № 6. - ст. 38.
 4. Про зайнятість населення: Закон України  від 1 березня 1991 р. // ВВР України  - 1991. - № 14. - ст. 170.
 5. Про митну справу в Україні: Закон України від 25 червня 1991 р. // ВВР України. - 1991. - №44. - ст. 575.
 6. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 26 червня 1991 р. // ВВР України. - 1991. - №41. - ст. 546.
 7. Про прикордонні війська України: Закон України від 4 листопада 1991 року. // ВВР України. - 1992. - №2. - ст. 7.
 8. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // ВВР України. - 1991. - № 4. - ст. 14.
 9. Дисциплінарний статут прокуратури України: Затверджений постановою ВР України № 1796-ХІІ від 6 листопада 1991 року // ВВР України  - 1992. - №4. - ст. 14.
 10. Про основи законодавства України про культуру: Закон України від 14 лютого 1992 р. // ВВР України. - 1992. - № 21. - ст. 294.
 11. Про об'єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 р.// ВВР України. - 1992. - № 34. - ст. 504.
 12. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р.// ВВР України. - 1992. - № 48. - ст. 650.
 13. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України  від 19 листопада 1992 р. // ВВР України  - 1993. - №4. - ст. 19.
 14. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України  від 30 червня 1993 р. // ВВР України  - 1993. - № 35. - ст. 358.
 15. Про пожежну безпеку: Закон України  від 17 грудня 1993 р. // ВВР України  - 1994. - № 5. - ст. 21.
 16. Про фізичну культуру і спорт: Закон України  від 24 грудня 1993 р. // ВВР України  - 1994. - № 14. - ст. 80.
 17. Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування: Закон України  від 14 жовтня 1994 р. // ВВР України  - 1994. - № 46. - ст. 411.
 18. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон України від 24 січня 1995 р. // ВВР України - 1995. - № 6. - ст. 35-36.
 19. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними: Закон України від 15 лютого 1995 р. // ВВР України. - 1995. - № 10. - ст. 62.
 20. Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів: Закон України від 25 лютого 1995 р. // ВВР України. - 1995. - № 10. - ст. 60.
 21. Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі: Затверджено Постановою Верховної Ради України 243 / 95 від 23 червня 1995 р. // ВВР України - 1995. - №25. - ст. 193.
 22. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 15 жовтня 1995 р. // ВВР України - 1995. - № 34. - ст. 266.
 23.  Про звернення громадян: Закон України  від 2 жовтня 1996р. // ВВР України  - 1996. - №47. - ст. 256.
 24. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України  від 21 травня 1997 р. // ВВР України  - 1997. - №24. - ст. 170.
 25. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади  та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України // ВВР України  - 1997. - № 49. - ст. 299.
 26. Про внесення змін до закону України "Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення" : Закон України від 3 березня 1998 року // ВВР України. - 1998. - №8. - ст. 43. 
 27. Про статут внутрішньої служби Збройних Сил України: Закон України від 24 березня 1999 р. // ВВР України. - 1999. - № 22-23. - ст. 197.
 28. Про статут гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України: Закон України від 24 березня 1999 р. // ВВР України . - 1999. - № 22-23. - ст. 196.
 29.  Про стройовий статут Збройних Сил України: Закон України від 24 березня 1999 р. // ВВР України. - 1999. -  № 22-23. - ст. 195.
 30. Про дисциплінарний статут Збройних Сил України: Закон України від 24 березня 1999 р. // ВВР України - 1999. - № 22-23.  - ст. 197.
 31. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. // ВВР України № 20-21. - 1999. - ст. 190.
 32. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям Закон України від 1 червня 2000 р. // ВВР України .- 2000.- №  35- ст. 290.
 33. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22 червня 2000 р. // Урядовий кур'єр № 56. -  2000 р.
 34. Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р. // Офіційний вісник України. - № 10. - ст. 441. - 2002 р.
 35. Про комплексну цільову програму боротьби із злочинністю: Указ Президента України № 837 від 17 вересня 1996 року // Урядовий кур'єр. - № 151. - 1996 р.
 36. Про основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні: Указ Президента України № 291 від 13 квітня 1998 року // Офіційний вісник України. - № 15. - 1998 р.
 37. Про заходи щодо підтримки цін і доходів сільськогосподарських товаровиробників: Указ Президента України № 614 від 11 червня 1998 року // Офіційний вісник України. - № 24. - 1998 р.
 38. Про комісію з питань житлової політики: Указ Президента України № 423 від 22 квітня 1999 року // Урядовий кур'єр. - № 77. - 1999 р.
 39. Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян: Указ Президента України № 456 від 27 квітня 1999 року // Офіційний вісник України. - № 17. - 1999 р.
 40. Про вдосконалення координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю: Указ Президента України № 229 від 27 квітня 2000 року // Офіційний вісник України. - № 7. - 2000 р.
 41. Про затвердження положення про Міністерство внутрішніх справ України: Указ Президента України № 1138 від 17 жовтня 2000 року // Офіційний вісник України. - № 42. - 2000 р.
 42. Про затвердження комплексної програми профілактики злочинності на 2001-2005 роки: Указ Президента України № 1376 від 25 грудня 2000 року // Офіційний вісник України. - № 52. - 2000 р.
 43. " Положення про порядок накладення на господарюючих суб'єктів сфери торгівлі, громадського харчування і послуг, в тому числі громадян-підприємців, стягнень за порушення законодавства про захист прав споживачів " від 14 квітня 1994 р. // ЗПУ України. - 1994. - №8. - ст. 198.
 44. Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя. Розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства: Постанова Кабінету Міністрів України  № 1697 від 15 вересня 1999 року // Офіційний Вісник України № 37. -  1999 р.
 45. Статут про дисципліну працівників спеціальних ( воєнізованих ) аварійно-рятувальних служб: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 1540 від 12 жовтня 2000 р. //  Офіційний Вісник України № 42. -  2000 р.
 46. Про Затвердження порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів. Психотропних речовин та прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах та установах: Постанова Кабінету Міністрів України № 106 від 7 лютого 2001 року // Офіційний вісник України № 6. - 2001 р.
 47. Про Програму "Українська родина" : Постанова Кабінету Міністрів України №423 від 14 березня 2001 року // Урядовий кур'єр № 60. - 2001р.
 48. Про практику застосування судами України законодавства в справах про злочини неповнолітніх і про втягнення їх у злочинну та іншу антигромадську діяльність: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 26 червня 1981 р. // Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах. - Х.: Одіссей, 2000. - 448 с.
 49. Про виконання судами України постанов Пленуму Верховного Суду України з питань запобігання злочинам та іншим правопорушенням: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 4 від 29 червня 1984 р. // Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах. - Х.: Одіссей, 2000. - 448 с.
 50. Про хід  виконання  судами України вимог законодавства, спрямованого на подолання пияцтва і алкоголізму, викоренення самогоноваріння, а також керівних постанов Пленуму Верховного Суду України з цього питання: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 24 червня 1988 р. // Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах. - Х.: Одіссей, 2000. - 448 с.
 51. Про практику розгляду судами скарг на постанови у справах про адміністративні правопорушення: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 6 від 24 червня 1988 р. // Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах. - Х.: Одіссей, 2000. - 448 с.
 52. Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 403 від 18 вересня 1991 року.
 53. Про організацію роботи позаштатних співробітників Державтоінспекції: Наказ МВС України № 512 від 20 серпня 1993 року.
 54. Про затвердження інструкції про організацію роботи позаштатних дільничних інспекторів міліції: Наказ МВС України № 19 від 4 лютого 1994 року.
 55. Про введення в дію Правил пожежної безпеки в Україні: Наказ МВС України № 400 від 22 червня 1995 року.
 56. Про затвердження деяких нормативних актів з питань приймання, реєстрації, обліку і розгляду в підрозділах податкової міліції заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини: Наказ ДПА України № 304 від 24 червня 1998 року.
 57. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів: Наказ МВС України № 622 від 21 серпня 1998 року.
 58. Про Затвердження положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції: Наказ Міністерства юстиції України  № 9/5 від 5 лютого 1999 року.
 59. Про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю: Наказ Генерального прокурора України № 2 від 21 лютого 2000 року.
 60. Про затвердження методичних рекомендацій удосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/ СНІД: Наказ МОЗ України № 344 від 15 грудня 2000 року.
 61. Про взаємодію СБУ та органів державної податкової служби України з профілактики, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, інших правопорушень у сфері розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації та торгівлі ними: Наказ СБУ та ДПАУ № 176/278 від 9 липня 2001 року.
 62. Про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами: Конвенція ООН від 21 березня 1950 року. // Електронний бізнес-комплект законодавства України "Юрист + ". 
 63. Про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин: Конвенція ООН від 20 грудня 1988 року. // Електронний бізнес-комплект законодавства України "Юрист + ". 

 

 

Кодекси