Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Список використаних джерел

   

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

 
 1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. К., 1996. - 78 с.
 2. Закон України "Про громадянство" від 18 січня 2001 року.
 3. Закон України від 5 грудня 1996 р. "Про відповідальність підприємств, установ та організацій за порушення законодавства про ветеринарну медицину:" // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 7. - Ст. 58.
 4. Закон України від 26 березня 1992 р."Про внутрішні війська МВС України" // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 29. - Ст. 397.
 5. Закон України від 22 червня 2000 р. "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" // Відомості Верховної Ради України. - 2000. -  №40. - Ст. 338.
 6. Закон України від 30 червня 1993 р. "Про дорожній рух" // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 31. - Ст.338; 1994. - № 46. - Ст.414.
 7. Закон України від 20 грудня 1990 р. "Про міліцію" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 4. - Ст. 20. (з наступними змінами та доповненнями).
 8. Закон України від 21травня 1997 р. "Про місцеве самоврядування в Україні" // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст. 170.
 9. Закон України від 11 жовтня 1991 р. "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування" //Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 28. - Ст. 387.
 10. Закон України від 16 березня 2000 р.  "Про правовий режим надзвичайного стану". // Офіційний вісник України. - 2000. - № 15. - Ст. 588.
 11. Закон України від 18 лютого 1992р. "Про оперативно-розшукову діяльність" // Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 22.- Ст. 303 (з наступними змінами та доповненнями).
 12. Закон України від 13 квітня 1994 р. "Про пожежну безпеку" // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 5. - Ст. 21.
 13. Закон України від 4 листопада 1991р "Про прикордонні війська України" // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 2 - Ст. 7.
 14. Закон України від 1 липня 1995 р. "Про санітарно-епідеміологічну безпеку".// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 7. - Ст. 17.
 15. Закон України від 25 червня 1991 року "Про охорону навколишнього природного середовища" зі змінами та доповненнями.
 16. Закон України від 3 березня 1993 року "Про тваринний світ" зі змінами та доповненнями.

   

ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

 
 1. Постанова Верховної Ради України від 25 травня 1993 р "Державна програма боротьби із злочинністю" // Інформаційна система ''Нормативні акти України" № Р33250С.
 2. Постанова Верховної Ради України від 17 грудня 1993 р.  "Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні" // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 6. - Ст. 30.
 3. Постанова Верховної Ради УРСР від 29 листопада 1990р.  "Про невідкладні заходи по зміцненню законності і правопорядку в республіці" // Відомості Верховної Ради України - 1990. - № 51. - Ст. 647.
 4. Постанова Верховної Ради України від 12 вересня 1991 р. "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства СРСР" // Відомості Верховної Ради України. - 1. - № 46. - Ст. 621.
 5. Постанова Верховної Ради України № 291-ХІУ "Про інформацію Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та боротьби з організованою злочинністю і корупцією про результати вивчення конфлікту, який відбувся у місті Луганську 24 серпня 1998 року між працівниками міліції та страйкуючими шахтарями" // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 1. - Ст. 16.
 

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ ТА УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 
 1. Постанова Кабінету Міністрів України № 341 від 14 квітня 1997р. "Положення про державну автомобільну інспекцію Міністерства     внутрішніх справ" // Офіційний Вісник України. - 1997. - № 16 від 23 травня 1997 року.
 2. Постанова Кабінету Міністрів України № 700 від 10 жовтня 1994 року "Про затвердження Положення про паспортну службу органів внутрішніх справ" // Урядовий кур'єр, № 162-163, 20 жовтня 1994 року.
 3. Постанова Ради Міністрів УРСР №49 від 27 лютого 1991 року із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ України № 597 від 26 жовтня 1992 р., № 583 від 30 липня 1993 р., № 302 від 21 квітня 1995р., №829 від 4 серпня 1997р. "Правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Україні" // Інформаційна система "Нормативні акти України". - № КР 910049.
 4. Постанова Кабінету Міністрів Україні № 1094 від 31 грудня 1993 року. "Про затвердження Правил дорожнього руху" .
 5. Указ Президента України № 810/98 від 22 липня 1998 р. "Про затвердження Концепції адміністративної реформи на Україні." // Офіційний вісник України. - 1999. - № 21. - Ст. 943.
 6. Указ Президента України № 837 від 17 вересня 1996 року "Про комплексну цільову програму боротьби зі злочинністю на 1996-2000 роки" // Голос України. - 1997. - № 2 (1502).
 7. Указ Президента України від 21 липня 1994 року "Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю" // Інформаційна система "Нормативні акт України" № Р33250С.
 8. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1974 года "Об основних обязанностях и правах добровольных народных дружин по охране общественного порядка" // Ведомости Верховного Совета СССР - 1974. - № 22. - Ст.326.
 9. Указ Президії Верховної Ради УРСР в 3 серпня 1988р. "Про відповідальність за порушення встановленого порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій" // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1988 - № 33. - Ст. 808.
 10. Указ Президії Верховної Ради СРСР від 28 липня 1988 р.  "Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій РСР" // Відомості Верховної Ради Української РСР - 1988. - № 31. - Ст. 504.
 11. Указ президента України від 22 січня 2001 року "Про утворення місцевої міліції" // http://www.rada.kiev.ua/cgi-bin/putfile.cgi
 12. Указ Президента України від 21 липня 1994 року "Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю" // "Голос України". - від 22 липня 1994.