Стаття 106. Ввезення в Україну, вивезення з України, транзит через її територію, вивезення з карантинних зон або ввезення до них об'єктів регулювання, які не пройшли фітосанітарного контролю

Ввезення в Україну, вивезення з України, транзит через її територію, вивезення з карантинних зон або ввезення до них об'єктів регулювання, які не пройшли фітосанітарного контролю, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тринадцяти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 25.02.94 р. № 4044-ХІІ, від 07.02.97 р. № 55/97-ВР; у редакції Закону України від 19.04.2007 р. № 956-У)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері фітосанітарного контролю (див. Закони України "Про захист рослин", "Про карантин рослин", "Про ветеринарну медицину", "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції", "Про захист населення від інфекційних хвороб").

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у ввезенні в Україну, вивезенні з України, транзиті через її територію, вивезенні з карантинних зон або ввезенні до них сільськогосподарської та іншої продукції, яка підлягає фітосанітарному контролю, що не пройшла такого контролю (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - як громадяни, так і посадові особи.

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого чи непрямого умислу.