Стаття 14. Відповідальність посадових осіб

Посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні правопорушення, зв'язані з недодержанням установлених правил у сфері охорони порядку управління, державного і громадського порядку, природи, здоров'я населення та інших правил, забезпечення виконання яких входить до їх службових обов'язків.

(1)   Відповідно до статті 14 КУАП, посадові особи як спеціальні суб'єкти адмінправопорушень підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні правопорушення, зв'язані з недодержанням установлених правил у сфері охорони порядку управління, державного і громадського порядку, природи, здоров'я населення та інших правил, забезпечення виконання яких входить до їх службових обов'язків. Загалом, роль норми коментованої статті зводиться лише до розширеної констатації факту, оскільки ніякого регулятивного навантаження за собою не несе. Включення посадових осіб до суб'єктів конкретних складів правопорушень є безумовним правом законодавця, який не зв'язаний ані нормою цієї статті, ані будь-якими іншими формально-юридичними обмеженнями.