Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 313. Органи, що виконують постанови про конфіскацію предмета, грошей

Сторінки матеріалу:

  • Стаття 313. Органи, що виконують постанови про конфіскацію предмета, грошей
  • Сторінка 2

Постанови про конфіскацію предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, та грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, виконуються державними виконавцями в порядку, встановленому законом.

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії Верховної Ради Української PCP від 03.04.86 р. № 2010-ХІ, від 27.06.86 p. № 2444-ХІ, від 19.12.86 р. № 3282-ХІ, від 12.06.87 р. № 4134-ХІ, від 14.12.88 p. № 6976-ХІ, від 27.04.89 p. № 7445-ХІ, від 19.01.90 р. №8711 -XI, від 07.03.90 р. № 8918-ХІ, від 03.08.90 p. № 158-ХІІ, від 09.08.91 р. № 1413X11; Законом Української PCP від 25.06.91 р. № 1255-ХІІ; законами України від 24.12.93 р. № 3806-ХІІ від 22.09.94 p. № 179/94-ВР, від 15.11.94 р. № 244/94-ВР, від

  1.  р. № 64/95-ВР, від 06.03.96 р. № 81/96-ВР, від 25.04.96 р. № 148/96-ВР, від

12.07.96  р. № 323/96-ВР, від 01.10.96 р. № 386/96-ВР, від 14.11.96 р. Х" 497/96-ВР, від 23.12.98 р. М 352-XW, від 16.07.99 р. № 998-ХІУ, від 23.03.2000 р. № 1587-ІІІ, від

  1.  р. № 1744-ІІІ, від 21.09.2000 р. М 1969-ІІІ; у редакції Закону України від
  1.  р. № 2056-Ш)

(1)     Відповідно до статті 29 КУАП, конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, полягає в примусовій безоплатній передачі цього предмета у власність держави за рішенням суду. Конфісковано може бути лише предмет, який є у приватній власності порушника, якщо інше не передбачено законами України.

Конфіскація вогнепальної зброї, інших знарядь полювання і бойових припасів не може застосовуватись до осіб, для яких полювання є основним джерелом існування.

(2)     Постанови про конфіскацію предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, та грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, виконуються державними виконавцями в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження" (додатково див. коментар до статті 314 цього Кодексу).

Стаття 314. Порядок виконання постанови про конфіскацію предмета, грошей

Виконання постанови про конфіскацію предмета, який став знаряддям вчинений або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, здійснюється шляхом вилучення конфіскованого предмета і примусового безоплатного звернення цього предмета у власність держави.

(Із змінами, внесеними згідно із Законом Української PCP від 25.06.91 p. M 1255-ХІІ; Законом України від 05.04.2001 p. № 2342-ІІІ)

(1)   Відповідно до ст. 314 КУАП, статті 64 Закону України "Про виконавче провадження", предмет, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, гроші, одержані внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, вилучаються.

(2)     Вилучені предмети реалізуються в порядку, встановленому статтею 62 ЗУ "Про виконавче провадження" (див. коментар до ст. 312 КУАП). Вилучені гроші спрямовуються в дохід держави.

  1.  Порядок подальших дій з вилученими коштами та майном визначається Постановою Кабінету Міністрів України "Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним", затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України № 1340 від 25 серпня 1998 року.

Відповідно до п. 2 цієї Постанови, кошти, одержані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, та іншого майна, що переходить у власність держави, крім вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, зараховуються до державного бюджету з вирахуванням сум комісійної винагороди, що надасться підприємству, установі, організації, якій доручається розпоряджатися майном згідно з укладеною угодою.

Комісійна винагорода, розмір якої не повинен перевищувати 20 відсотків суми коштів, одержаних від реалізації майна, встановлюється на договірній основі.

Облік, попередня оцінка, а також відповідальність за зберігання майна до передачі його для подальшого розпорядження покладаються на органи (організації), що здійснили вилучення або зберігають його, з дотриманням таких вимог:

попередня оцінка проводиться на момент взяття на облік цього майна;

аналітичний облік ведеться у спеціальних книгах за видами майна із зазначенням відмінних ознак, попередньої вартості, місця його знаходження;

взяте на облік майно відображається на забалансових рахунках "Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання" в органах (організаціях), що здійснили вилучення або зберігають його.

Порядок зберігання майна, на яке накладено арешт у процесі розслідування кримінальних справ, регулюється кримінально-процесуальним законодавством.

Майно зберігається органами (організаціями) у власних (орендованих) спеціально обладнаних приміщеннях (на майданчиках) або передається ними для зберігання іншим організаціям за договорами.

Дорогоцінні метали, а також дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення, готівкова іноземна валюта другої і третьої групи за Класифікатором іноземних валют (крім російських рублів) зберігаються в спеціально призначених приміщеннях, металевих шафах правоохоронних, митних органів, органів державної податкової служби або передаються на зберігання банківським установам до прийняття рішення про передачу зазначеного майна у власність держави.

Готівкова валюта України та готівкова іноземна валюта першої групи за Класифікатором іноземних валют та російські рублі, якщо вони не є речовими доказами і не підлягають спеціальному дослідженню, здаються правоохоронними, митними органами та органами державної податкової служби до уповноважених банків, що їх обслуговують, на спеціально визначені для цієї мети рахунки.

У разі коли зазначені готівкова валюта та дорогоцінні метали є речовими доказами, вони зберігаються у спеціально призначених приміщеннях, металевих шафах правоохоронних, митних органів та органів державної податкової служби або передаються на зберігання банківським установам окремими пакетами згідно з вимогами зберігання речових доказів.

Платіжні документи у валюті України та іноземній валюті, зношені та пошкоджені банкноти валюти України та іноземної валюти здаються банківським установам на інкасо для подальшого зарахування коштів до державного бюджету.

Цінні папери, виражені у валюті України та іноземній валюті, зберігаються у прямих учасників Національної депозитарної системи.

Оцінка конфіскованого майна провадиться комісією, яка утворюється органом, що здійснив його вилучення, у складі представників державних податкових інспекцій в районах, містах без районного поділу, районах у містах, представників міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій (далі - місцеві податкові інспекції*), органів (організацій), що здійснили вилучення майна або зберігають його, фінансових органів та органів (організацій), які здійснюватимуть розпорядження цим майном.

У разі розбіжності в оцінці майна між представниками комісії та у випадках, передбачених законодавством України і цим Порядком, оцінка провадиться суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання.

За результатами роботи комісії складається акт опису, оцінки та передачі майна. Усі примірники акта підписуються членами комісії та затверджуються у термін не пізніше трьох днів після його складення керівником чи заступником керівника органу (організації), що здійснив вилучення або забезпечував зберігання конфіскованого майна.

Місцеві податкові інспекції на основі актів опису, оцінки та передачі майна забезпечують здійснення загального контролю за повнотою та своєчасністю перерахування до державного бюджету виручки від реалізації майна, а також відповідних податків.

Акт опису, оцінки та передачі майна є підставою для реалізації майна через торгові біржі та аукціони, безоплатної передачі, знищення.

Майно оцінюється з дотриманням таких вимог:

а) товарно-матеріальні цінності з групи товарів широкого вжитку і продукція виробничо- технічного призначення - за ринковими цінами, а також цінами, що регулюються (встановлюються) державою з урахуванням їх фактичного стану (товарного вигляду) та зносу;

б) будівлі, споруди, житлові приміщення та їх частини - шляхом проведення незалежної оцінки;

в) продуктивна робоча і племінна худоба, птиця, кролі, бджоли, а також шкіряна сировина і хутро, зерно, овочі та інша сільськогосподарська продукція, вільна від карантинних об'єктів, - за цінами можливої реалізації;

г) культурні цінності, а також предмети релігійного культу - на підставі рішень відповідних експертних комісій з питань повернення культурних цінностей, створених Мінкультури;

д) товари низької якості, нестандартні та ті, що були у вжитку, - за цінами можливої реалізації;

е) транспортні засоби - на підставі висновків експертів, суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання з урахуванням ринкових цін та фактичного їх стану на день оцінки, а автомобілі, крім того, з урахуванням податків та зборів, що справляються у разі імпортування автомобілів відповідно до законодавства, якщо такі податки і збори не були попередньо сплачені. У разі коли транспортні засоби заборонені для подальшої експлуатації за висновком технічної експертизи, вони розукомплектовуються для взяття на облік приладів, вузлів, агрегатів та інших комплектуючих виробів (деталей), про що складається акт опису і оцінки;

є) валютні цінності (крім цінних паперів), дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, напівдорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення - у порядку, встановленому Мінфіном разом з Національним банком;

ж) цінні папери - у порядку, встановленому Мінфіном разом з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Фондом державного майна, Державною податковою адміністрацією;

з) алкогольні напої вітчизняного виробництва - за ціною не нижче оптово-відпускної, яка склалася відповідно на підприємствах концерну "Укрспирт" та Укрсадвинпрому на кожне п'яте число наступного місяця;

и) тютюнові вироби імпортного виробництва, а також імпортних марок, країни походження яких невідомі,- за ринковими цінами або цінами, що регулюються (встановлюються) державою;

і) використані під час проведення експертизи (випробування) зразки нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду, - за цінами, що дорівнюють їх залишковій вартості на дату складення акта опису, оцінки та передачі таких зразків.

Конфісковане майно передається для подальшого розпорядження ним на підставі акта опису, оцінки та передачі майна, в тому числі реалізується через торгівельні підприємства, аукціони, біржі, з якими укладені угоди на його реалізацію з дотриманням таких вимог:

1) будівлі, споруди, житлові приміщення та їх частини, транспортні засоби, предмети антикваріату, високохудожні авторські роботи, ювелірні вироби з діамантами чи іншим дорогоцінним камінням, товарно-матеріальні цінності за умови наявності оптової партії реалізуються через біржові торги, аукціони у порядку, встановленому законодавством України. При цьому початкова вартість не повинна бути нижчою, ніж вартість, зазначена в акті опису, оцінки та передачі майна;

2) товарно-матеріальні цінності з групи товарів широкого вжитку і продукції виробничо- технічного призначення, продаж яких на аукціоні є економічно невигідним, а також розкомплектовані транспортні засоби передаються на реалізацію підприємствам роздрібної торгівлі за цінами, визначеними в акті опису, оцінки та передачі майна;