Стаття 328. Трудове використання осіб, підданих адміністративному арешту

Особи, піддані адміністративному арешту за правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтями 173,173 , частиною третьою статті 178, статтею 185, частиною другою статті 185і І частиною першою статті 185 цього Кодексу, використовуються на фізичних роботах.

Організація трудового використання осіб, підданих адміністративному арешту, покладається на виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.

Особам, підданим адміністративному арешту, за час перебування під арештом заробітна плата за місцем постійної роботи не виплачується.

(Із змінами, внесеними згідно з указами Президії Верховної Ради Української PCP від

29.05.85   р. № 316-ХІ, від 21.08.87 p. № 4452-ХІ, від 03.08.88 p. № 6347-ХІ, від 04.05.90 р. № 9166-ХІ ; законами України від 05.04.2001 p. № 2342-Ш, від 15.05.2003 p. № 759-ІУ, від

  1. р. № 2635-ІУ)

(1)     Відповідно до ч. 1 ст. 328 КУАП, особи, піддані адміністративному арешту за правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтями 173,173 , частиною третьою статті 178, статтею 185, частиною другою статті 185/1 і частиною першою статті 1853 цього Кодексу, використовуються на фізичних роботах.

(2)     Організація трудового використання осіб, підданих адміністративному арешту, покладається на виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.

(3)     Особам, підданим адміністративному арешту, за час перебування під арештом заробітна плата за місцем постійної роботи не виплачується.

(4)     Порядок організації трудового використання осіб, підданих адміністративному арешту, а також види фізичних робіт, на яких можуть бути використані особи, піддані адмінарешту, нормами окремих законів чи підзаконних актів наразі не врегульовано.