Стаття 330. Наслідки невиконання постанови в частині відшкодування майнової шкоди

Сторінки матеріалу:

  • Стаття 330. Наслідки невиконання постанови в частині відшкодування майнової шкоди
  • Сторінка 2

У разі невиконання постанови по справі про адміністративне правопорушення в частині відшкодування майнової шкоди у строк, установлений частиною третьою статті 329 цього Кодексу, вона надсилається для стягнення збитків у порядку виконавчого провадження.

(Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 19.10.2000 р. № 2056-Ш)

(1)     У разі добровільного невиконання порушником постанови по справі про адмінправопорушення в частині відшкодування майнової шкоди в 15-денний строк з дня вручення йому копії постанови по справі про адмінправопорушення (а в разі оскарження або опротестування такої постанови - в 15-денний строк з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення), вона надсилається для стягнення збитків у порядку виконавчого провадження відповідно до Закону України "Про виконавче провадження".

  1.  Відповідно до ч. 2 ст. 22 Цивільного кодексу України, збитками є:

1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);

2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.

Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право (ч. З ст. 22 ЦКУ).

На вимогу особи, якій завдано шкоди, та відповідно до обставин справи майнова шкода може бути відшкодована і в інший спосіб, зокрема, шкода, завдана майну, може відшкодовуватися в натурі (переданих речі того ж роду та тієї ж якості, полагодження пошкодженої речі тощо) (ч. 4 ст. 22 ЦКУ).

(3)     Оскільки постанова по справі про адмінправопорушення в частині відшкодування майнової шкоди є виконавчим документом, на неї поширюються всі загальні умови провадження за виконавчими документами, передбачені законодавством. Відповідно до

ЗУ "Про виконавче провадження", Інструкції про проведення виконавчих дій, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 15 грудня 1999 року № 74/5 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 грудня 1999 р. за № 865/4158) виконавчі документи можуть бути пред'явлені до виконання такі строїш: постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, - протягом трьох місяців. Цей строк встановлюється для постанов органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, - з дня винесення відповідної постанови.

Заступник Голови Президії Верховної Ради Української PCP В. ШЕВЧЕНКО Секретар Президії Верховної Ради Української PCP M. ХОМЕНКО м. Київ 7 грудня 1984 року № 8073-Х

Закон України

Про особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні

Цей Закон встановлює особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення, вчинені в період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, а також особливості примусового видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства, які постійно не проживають в Україні, за вчинення таких правопорушень.

Стаття 1. Сфера дії Закону

1. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 44, 51, 512, 173, 173 , 174, 175і, 178, частинами першою і другою статті 181, статтями 185, 185/1, 185 ,185 , 190, 191, 195 і 195 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вчинені в період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, здійснюється відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. Примусове видворення іноземців та осіб без громадянства, які постійно не проживають в Україні, що вчинили адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій цієї статті, здійснюється відповідно до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Стаття 2. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення

1. Протокол про адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, складається уповноваженими на те особами, визначеними у статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2. Після складення протоколу про адміністративне правопорушення з метою забезпечення своєчасного розгляду справи та виконання постанови по справі про адміністративне правопорушення уповноважені на те органи (посадові особи) здійснюють адміністративне

   

3. Протокол про адміністративне правопорушення, зазначене у частині першій статті 1 цього Закону, разом з іншими матеріалами справи передасться органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення, під час доставлення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

4. Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, зазначене у частині першій статті 1 цього Закону, може тривати не більше однієї доби.

Стаття 3. Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення, оголошення, оскарження постанов та звернення їх до виконання

1. Справи про адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, розглядаються за місцем їх вчинення протягом однієї доби.

2. Справи про адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, вчинені на території спортивної споруди під час проведення масового спортивного або іншого культурно-видовищного заходу, розглядаються на території спортивної споруди у спеціально обладнаних приміщеннях протягом однієї доби. Для тримання осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності, до розгляду справ на території спортивних споруд облаштовуються окремі приміщення.

3. Постанова по справі про адміністративне правопорушення оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови негайно під розписку вручається особі, стосовно якої її винесено, а також органу внутрішніх справ.

4. Постанова по справі про адміністративне правопорушення підлягає негайному виконанню з моменту її винесення.

5. Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом трьох днів з дня винесення постанови. Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядається уповноваженими органами (посадовими особами) протягом однієї доби з дня її надходження.

Стаття 4. Заборона відвідувати масові спортивні або інші культурно-видовищні заходи

1.   Уповноважений орган (посадова особа) під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, на території спортивної споруди під час проведення масового спортивного або іншого культурно- видовищного заходу з урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи, яка його вчинила, може встановити заборону щодо відвідування особами, які вчинили зазначені правопорушення, масових спортивних або інших культурно-видовищних заходів на території спортивних споруд на період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні.

   

2. Виконання постанови про заборону відвідувати масові спортивні або інші культурно- видовищні заходи на території спортивних споруд покладається на органи внутрішніх справ.

  1.  Органи внутрішніх справ створюють та забезпечують ведення обліку осіб, яким заборонено відвідувати масові спортивні або інші культурно-видовищні заходи на території спортивних споруд, у визначеному законом порядку.

4. У місцях проходу глядачів до спортивних споруд встановлюються спеціальні електронні пристрої ідентифікації глядачів з метою виявлення осіб, яким заборонено відвідувати масові спортивні або інші культурно-видовищні заходи на території спортивних споруд.

Стаття 5. Особливості примусового видворення

1. Іноземці та особи без громадянства, які постійно не проживають на території України, що вчинили адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, з урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи порушника після виконання адміністративного стягнення можуть бути примусово відтворені за межі України за рішенням суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Стаття 6. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності одночасно з початком періоду проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні і втрачає чинність через 30 днів після його закінчення.

2. Розділ VII "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35 - 37, ст. 446) доповнити пунктом 11'такого змісту:

3. Після винесення постанови про накладення адміністративного стягнення щодо іноземця чи особи без громадянства, які постійно не проживають в Україні, відповідно до Закону України "Про особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" за правопорушення, зазначене у частині першій статті 1 цього Закону, та за наявності достатніх підстав орган внутрішніх справ негайно звертається до відповідного окружного адміністративного суду за місцем вчинення правопорушення для вирішення питання про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства, які постійно не проживають на території України, за межі України.

Адміністративні справи, передбачені абзацом першим цього пункту, розглядаються невідкладно суддею одноособово за участю осіб, стосовно яких вирішується питання про примусове видворення за межі України.

У разі вчинення іноземцями або особами без громадянства, які постійно не проживають на території України, адміністративних правопорушень, зазначених у частині першій статті 1 Закону України "Про особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні", на території спортивної споруди під час проведення масового спортивного або іншого культурно-видовищного заходу адміністративні справи про їх примусове видворення розглядаються відповідним окружним адміністративним судом за місцезнаходженням спортивної споруди. Ці справи розглядаються невідкладно суддею одноособово на території спортивної споруди у спеціально обладнаних приміщеннях за участю зазначених осіб.

Постанова адміністративного суду про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства за межі України підлягає негайному виконанню.

Постанова адміністративного суду може бути оскаржена в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Копії судового рішення невідкладно видаються особам, які брали участь у справі".

3.   Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ 5 липня 2011 року № 3568^1

 

 1. Загальні положення