Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Тема 17 ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ НА ЗАМОВЛЕННЯ

 

Правоохоронні органи України дедалі частіше мають справу зі злочинами, які раніше були майже не відомі нашій судово-слідчій практиці,- зокрема із замовними вбивствами, або вбивствами на замовлення.

Багато таких убивств, учинених за останні роки, звернули на себе увагу широкого загалу української та світової громадськості, обумовили різку критику діяльності органів прокуратури, внутрішніх справ, СБУ.

На жаль, значною мірою ця критика є обґрунтованою. Багато із гучних замовних вбивств досі не розкрито, а отже, особи, причетні до їх учинення, залишаються непокараними.

Причини такого становища полягають, зокрема, в тому, що:

  1. органи дізнання і досудового слідства погано знають специфічні криміналістичні особливості цього виду вбивства;
  2. не вміють цілеспрямовано виконувати комплекс первинних і невідкладних слідчих дій та оперативно-розшукових мі-роприємств;
  3. не володіють тактичними засобами викриття учасників злочинної події - замовників, посередників (пособників), виконавців замовних убивств;
  4. не в стані забезпечити ефективне використання зібраних у справі доказів;
  5. недостатньо напрацьовані питання розслідування вбивств па замовлення й у криміналістичній теорії;
  6. спрацьовують чинники політичного або криміналістичного характеру - активна протидія розкриттю й розслідуванню злочину з боку провладних або злочинних структур.