Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

№2. Забезпечення виконання покарань у виді штрафу

Законодавством України передбачено два способи кримінально- правового забезпечення виконання покарань: а) закріплення в законі можливості заміни судом одного покарання на інше при його невиконанні; б) встановлення в законі кримінальної відповідальності за ухилення від відбування кримінального покарання, визначення таких дій як новий самостійний злочин. Новий КК України чітко проводить розмежування між правовими наслідками неможливості сплати штрафу засудженим і ухиленням від його сплати.

Під ухиленням від сплати штрафу слід розуміти поведінку засудженого, пов'язану з прагненням уникнути покарання при наявності можливості сплатити штраф. Ця поведінка може виражатися в діях, спрямованих на приховання: а) майна, на яке може бути звернуто стягнення (переміщення майна в невідоме державному виконавцю місце, розтрата, відчуження, незаконна передача іншим особам, знищення (вилучення) документів, що підтверджують право на майно, тощо); б) доходів (вилучення, знищення, підробка документів, на підставі яких установлюється заробітна плата або інший дохід засудженого, приховання місця роботи, джерела одержання інших доходів, на які може бути звернуто стягнення, тощо).

Проте на практиці трапляються випадки, коли державним виконавцем були вжиті всі заходи примусового виконання даного штрафу, 60 але він так і не був сплачений або був сплачений частково. При цьому засуджений не здійснював дій, направлених на ухилення від виконання покарання у виді штрафу. Причин виникнення такої ситуації може бути принаймні дві. По-перше, при винесенні вироку у виді штрафу суддя не врахував майновий стан винного. По-друге, майнове становище засудженого може погіршитися після винесення вироку. У чинному КК України питання заміни штрафу регулює ч. 4 ст. 53. Так, у разі неможливості сплати штрафу суд може замінити неспла- чену суму штрафу покаранням у виді громадських робіт із розрахунку: десять годин громадських робіт за один встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, або виправними роботами із розрахунку один місяць виправних робіт за чотири встановлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але на строк не більше двох років.

Згідно зі ст. 28 КВК після стягнення штрафу виконавчий лист з відміткою про виконання повертається суду, який постановив вирок.

Питання та завдання для самоконтролю

  1.  Охарактеризуйте зміст та особливості покарання у виді штрафу.
  2.  Яке законодавство регулює виконання покарання у виді штрафу?
  3.  У яких випадках здійснюється примусове виконання штрафу?
  4.  Визначте порядок і умови виконання покарання у виді штрафу.
  5.  Які органи та посадові особи здійснюють контроль і нагляд за виконанням покарання у виді штрафу?