Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

№2. Органи, що виконують покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу,чину або кваліфікаційного класу

Як випливає зі змісту ст. 29 КВК України, виконання відповідних дій щодо позбавлення військового і спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу покладається на ті органи чи посадових осіб, які наділені правом їх присвоювати згідно з діючим законодавством.

Перелік військових і спеціальних звань, рангів, чинів або кваліфікаційних класів, а також процедурні питання їх присвоєння і позбавлення, у тому числі і за вироком суду, встановлюється Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" і цілою низкою спеціальних нормативно-правових актів, а саме, Положенням про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України, Положенням про проходження військової служби солдатами (матросами), сержантами і старшинами Збройних Силах України курсантами (слухачами) вищих військових навчальних закладів, Положенням про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, Положенням про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України, Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України, Митним кодексом України, законами України "Про державну податкову службу в Україні", "Про дипломатичну службу", "Про дипломатичні ранги", "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про судоустрій України", "Про статус суддів", "Про судову експертизу".

Так, наприклад, відповідно до п. 27 Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України перші та чергові спеціальні звання рядового, молодшого, середнього і старшого начальницького складу присвоюються та позбавляються: стосовно підполковника міліції, підполковника внутрішньої служби включно - начальниками головних управлінь МВС України в Криму, місті Києві та Київській області, управлінь МВС в областях, управлінь Державного департаменту України з питань виконання покарань в областях, місті Севастополі, на транспорті та науково-дослідних установ, ректорами вищих закладів освіти системи МВС України та порівняних до них особами; стосовно полковника міліції, полковника внутрішньої служби включно - Міністром внутрішніх справ України, Головою державного департаменту України з питань виконання покарань.

Чергові спеціальні звання середнього начальницького складу дільничним інспекторам міліції до капітана включно присвоюються та позбавляються начальниками районних управлінь, міських і районних відділів внутрішніх справ.

Спеціальні звання вищого начальницького складу присвоюються та позбавляються Президентом України за поданням Міністра внутрішніх справ, Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань.

Виконання покарання у виді позбавлення відповідного звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу вимагає разом з цим відміни також пільг і прав, пов'язаних з наявністю таких звань, рангів, чинів або класів (щодо охорони здоров'я, соціального забезпечення, сплати за комунальні послуги тощо). Тому органи чи посадові особи, що виконують це покарання, одночасно звертаються з повідомленням до відповідних органів і установ про необхідність скасування таких пільг і прав.

Виходячи зі змісту ст. 54 КК України, суд може самостійно, за наявності відповідних підстав, позбавити особу будь-якого військового звання, у тому числі і звання вищого офіцерського складу, або будь-якого спеціального звання, рангу, чину чи кваліфікаційного класу, незалежно від того, ким вони були присвоєні. У цьому конкретно проявляється принцип рівності всіх громадян перед законом, а також принцип незалежності судової влади.

Питання та завдання для самоконтролю

  1.  Назвіть категорії осіб, до яких може бути застосоване покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.
  2.  Які органи, установи або посадові особи можуть виконувати зазначене покарання?
  3.  Визначте порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.