Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 1. Завдання Кодексу України про адміністративні правопорушення

Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення с охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного І неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством.

(У редакції Закону України від 05.04.2001 р. № 2342-ІІІ)

(1)     Стаття 1 КУАП встановлює своїм завданням:

1) охорону:

- прав і свобод громадян;

- власності;

- конституційного ладу України;

- прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій;

- встановленого правопорядку;

2) зміцнення законності;

3) запобігання правопорушенням;

4) виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством.

(2)     Норми цієї статті коментованого Кодексу загалом є декларативними і в загальних рисах описують мету його нормативного регулювання. Соціальні цінності, на захист яких стає цей Кодекс, на думку авторів, є достатньо опрацьованими на теоретичному рівні наукою адміністративного права, щоби не потребувати додаткових коментарів у цій книзі, що ставить собі за мету максимально спростити користування нормативними положеннями Кодексу для їх застосування на практиці.