Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 7. Забезпечення законності при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення

Ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв'язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом.

Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності.

Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом.

Додержання вимог закону при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення забезпечується систематичним контролем з боку вищестоящих органів і посадових осіб, прокурорським наглядом, правом оскарження, іншими встановленими законом способами.

(Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 05.04.2001 р. №2342-Ш)

(1)     Стаття 7 коментованого Кодексу встановлює юридичні гарантії справедливого і неупередженого розгляду справ про адміністративні правопорушення. Так, згідно ч. І цієї статті, ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв'язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом. Підстави для утворення складу правопорушення визначаються у численних законах та підзаконних актах, які встановлюють вимоги щодо правомірної поведінки учасників правовідносин у тих чи інших сферах. Склад правопорушень формулюється виключно у диспозиціях статей Особливої частини цього Кодексу (а в частині адмінправопорушень у митній сфері - у диспозиціях відповідних статей Митного кодексу). Порядок притягнення до адмінвідповідальності так само визначається у нормах коментованого Кодексу (а в частині адмінправопорушень у митній сфері - у відповідних статтях Митного кодексу) та може деталізуватися в залежності від потреб нормативного регулювання в спеціальних підзаконних актах.

(2)справах

(3)     Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом.

(4)   Додержання вимог закону при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення забезпечується систематичним контролем з боку вищестоящих органів і посадових осіб, прокурорським наглядом, правом оскарження, іншими встановленими законом способами. Порядок відомчого контролю встановлюється у відповідних інструкціях та положеннях, що визначають правові засади організації та діяльності органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення. Порядок прокурорського нагляду визначається Законом України "Про прокуратуру". Право оскарження постанов про притягнення до адмінвідповідальності за адмінправопорушення реалізується відповідно до Конституції України в порядку, визначеному главою 24 КУАП.