Стаття 104/1. Порушення порядку та умов ведення насінництва та розсадництва

Виробництво, заготівля, пакування, маркування, затарювання, зберігання насіння, садивного матеріалу з метою продажу без додержання методичних і технологічних вимог або реалізація їх без документів про якість, а так само інше введення в обіг насіння, садивного матеріалу з порушенням встановленого порядку - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадин і на посадових осіб- від семи до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 104і згідно із Законом України від 17.11.99 р.№ 1228-ХІУ; у редакції Закону України від 17.06.2004 р. № 1805-ІУ)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері насінництва та розсадництва (див. Закон України "Про насіння і садівний матеріал").

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у таких формах:

1) виробництво, заготівля, пакування, маркування, затарювання, зберігання насіння, садивного матеріалу з метою продажу без додержання методичних і технологічних вимог;

2) реалізація їх без документів про якість;

3) інше введення в обіг насіння, садивного матеріалу з порушенням встановленого порядку. Усі склади - формальні.

3. Суб'єкт адміністративного проступку - як громадяни, так і посадові особи.

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.