Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 116. Додержання процесуальних строків 1. Процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший доку-

 

мен г ідано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій М прийняти, а для осіб, які тримаються під вартою або перебувають у медичному чи психіатричному стаціонарі, спеціальній навчально-виховній установі, - якщо скаргу або інший документ подано службовій особі відповідної установи до закінчення строку.

Результати процесуальної діяльності, здійсненої поза межами процесуального строку, визначеного відповідними статтями КПК або встановленого прокурором, слідчим суддею під час досудового провадження чи суддею у судовому провадженні, є юридично нікчемними, а тому не можуть використовуватися як підстава для провадження процесуальних дій, а також для обгрунтування процесуальних рішень.

У коментованій статті сформульовано процесуальну презумпцію, згідно з якою процесуальний строк не вважається пропущеним, якщо відповідний документ вчасно, тобто до закінчення граничного строку передано на пошту або уповноваженій посадовій особі. Останньою є та, котра вправі вирішити питання, поставлене у скарзі чи іншому поданому документі, або вчинити дії із належного її спрямування (наприклад, суддя місцевого суду у зв'язку із надходженням апеляції повинен надіслати її разом із матеріалами кримінального провадження до суду апеляційної інстанції,) (ч. 1 ст. 397 КПК).

Під "іншими документами", про які йдеться у цій статті, слід розуміти всі інші, крім скарги, документи, якими ініціюється подальша процесуальна діяльність чи, навпаки, міститься вимога (прохання) про припинення провадження (клопотання, заяви про відвід, заперечення на апеляційну скаргу тощо).

Додержання процесуальних строків є важливим у плані забезпечення прав учасників кримінального провадження. Закінчення строків у деяких випадках може свідчити про втрату окремих прав, наприклад, на ініціювання апеляційного перегляду судового рішення (ст. 395 КПК).

Строки кримінального провадження щодо певної категорії осіб можуть бути скорочені в порівнянні зі строками провадження щодо інших категорій осіб. Так, згідно з ч. 4 ст. 28 КПК кримінальне провадження щодо особи, яка тримається під вартою, неповнолітньої особи повинно бути здійснено невідкладно і розглянуто в суді першочергово.

На посиленні контролю за своєчасним розглядом судових справ, особливо за тими, в яких підсудні утримуються під вартою, наголошено і у п. 2 постанови Пленуму Верховного Суду України від 1 квітня 1994 року "Про строки розгляду судами України кримінальних і цивільних справ" (зі змінами, внесеними згідно з постановою Пленуму Верховного Суду від 3 грудня 1997 року № 12). Цією ж постановою суддям рекомендовано ретельно проводити підготовку справ до судового розгляду, зважаючи на те, що упущення і недбалість на цій стадії призводять не тільки до тяганини при розгляді справ, а й до порушень прав учасників судового розгляду та постановления незаконних і необгрунтованих рішень (абз. 2 п. 4).

308

309

 

Недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудовою розслідування може бути оскаржено в порядку, встановленому ст. 308 КПК.