Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 214. Розмежування компетенції органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення

Адміністративні комісії при виконавчих органах сільських, селищних, міських рад вирішують усі справи про адміністративні правопорушення, за винятком віднесених цим Кодексом до відання інших органів (посадових осіб).

Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рал, судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів, органи внутрішніх справ, органи державних Інспекцій та інші уповноважені органи (пункт 5 статті 213) розглядають справи про адміністративні правопорушення, віднесені цим Кодексом до їх вітання.

(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 15.11.94 р. № 244/94-ВР, від

  1. р. № 2342-ІІІ)

(1)   Відповідно до частини 1 статті 214 цього Кодексу адміністративні комісії при виконавчих органах сільських, селищних, міських рад вирішують усі справи про адміністративні правопорушення, за винятком віднесених цим Кодексом до відання інших органів (посадових осіб).

Насправді, це дещо перебільшене твердження, оскільки на практиці абсолютну більшість справ про адміністративні правопорушення розглядають органи внутрішніх справ (міліція) та органи державних інспекцій та інші уповноважені на те органи (посадові особи).

Крім того, стаття 218 цього Кодексу уточнює коментовану норму частини 1 статті 214 КУАП, визначаючи, що адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 45, 46,

92, 99, 103 - 104 , статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями 138, 141, 142, 149- 152, частиною першою статті 154, статтями 155, 155 , частиною другою статті 156, статтями 156 ,156 ,159, статтею 175 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною четвертою статті 181, статтею 181і, частиною першою статті 182, статтями 183,18512, 186, 186і, 189,189і, 196, 212і цього Кодексу.

При цьому адміністративні комісії при виконавчих органах сільських, селищних рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 92, статтею, 99 (коли правопорушення вчинено громадянином), статтями 103 , 103/2, 104, статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями 141, 142, 150- 152, 155, 1552, частиною другою статті 156, статтями 156 , 1562, 159, статтею 175і (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною четвертою статті 181, частиною першою статті 182, статтями

183,186,186і,  196,212 цього Кодексу.

(2)   Відповідно до частини 2 статті 214 цього Кодексу виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів, органи внутрішніх справ, органи державних інспекцій та інші уповноважені органи розглядають справи про адміністративні правопорушення, віднесені цим Кодексом до їх відання. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення визначено статтями 218 - 244п КУАЛ. У свою чергу, на такі справи не поширюється компетенція адміністративних судів (пункт 3 частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України) (див. коментар до статті 213 КУАП).