Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 216. Правомочність засідань колегіальних органів

Адміністративні комісії мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення при наявності не менш як половини членів їх складу, а виконавчі

комітети сільських, селищних, міських рад - при наявності не менш як двох третин від загального складу виконавчого комітету.

Правомочність засідань інших колегіальних органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, встановлюється законодавством України.

(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 15.11.94 р. № 244/94-ВР, від

  1. р. № 2342-Ш)

(1) Стаття 216 цього Кодексу встановлює умови, за яких засідання адміністративних комісій при виконавчих органах сільських, селищних, міських рад, а також самих виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, є правомочними, а відтак, самі вони можуть розглядати відповідні справи про адміністративні правопорушення. Згідно частини першої цієї статті, адміністративні комісії мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення при наявності не менш як половини членів їх складу, а виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад- при наявності не менш як двох третин від загального складу виконавчого комітету.