Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 45. Першочергове надання жилих приміщень

У першу чергу жилі приміщення надаються потребуючим поліпшення житлових умов:

сім´ям воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняним до них у встановленому порядку особам;

Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, а також особам, нагородженим орденами Слави, Трудової Слави, "За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР" усіх трьох ступенів;

особам, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, перелічених у списку захворювань, затверджуваному в установленому законодавством Союзу РСР порядку;

особам, зараженим вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання медичних маніпуляцій;

медичним працівникам, зараженим вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання службових обов´язків;

особам, які перебували в складі діючої армії в період громадянської і Великої Вітчизняної воєн та під час інших бойових операцій по захисту СРСР, партизанам громадянської і Великої Вітчизняної воєн, а також іншим особам, які брали участь у бойових операціях по захисту СРСР;

інвалідам праці І і ІІ груп та інвалідам І і ІІ груп з числа військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв´язку та захисту інформації України;

сім´ям осіб, які загинули при виконанні державних або громадських обов´язків, виконанні обов´язку громадянина СРСР по рятуванню життя людини, по охороні соціалістичної власності і правопорядку або загинули на виробництві внаслідок нещасного випадку;

робітникам і службовцям, які тривалий час сумлінно пропрацювали у сфері виробництва;

матерям, яким присвоєно звання "Мати-героїня", багатодітним сім´ям, сім´ям, що виховують дітей-інвалідів, і одиноким матерям;

сім´ям при народженні близнят;

вчителям та іншим педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних навчальних закладів.

Законодавством Союзу РСР і Української РСР право першочергового одержання жилого приміщення може бути надано й іншим категоріям громадян.

1. Коментована стаття містить перелік категорій громадян, яким житлові приміщення надаються у першу чергу, тобто такі особи мають право на одержання житлового приміщення у більш короткий термін, ніж особи, що належать до загальної черги.

У першочерговому порядку надання житлових приміщень здійснюється незалежно від того, чи існувало право на одержання житлового приміщення в першу чергу при взятті на квартирний облік чи воно виникло пізніше підчас перебування на обліку у загальній черзі. Проте, якщо обставини, що стали підставою для включення особи до списку громадян, що мають право на першочергове одержання житлових приміщень у подальшому зникли право на пільги втрачається. Наприклад, якщо висновком експертної комісії внаслідок видужання особи, вона була переведена з другої групи інвалідності до третьої, така особа втрачає право на першочергове отримання житлового приміщення та зараховується до загальної черги.

Усі категорії осіб, що мають право на першочергове отримання житлових приміщень мають рівні права незалежно від послідовності розташування їх у переліку, коментованої статті, тобто черговість надання їм житлових. приміщень визначається за часом включення в список першочергового одержання жилих приміщень.

2. Відповідно до змісту ст. 45 ЖК України та п. 44 Правил квартирного обліку у першу чергу жилі приміщення надаються тим, що перебувають на квартирному обліку:

1) інвалідам Великої Вітчизняної війни і сім´ям воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняним до них у встановленому порядку особам.

До членів сімей військовослужбовців і партизанів, які загинули чи пропали безвісти під час Вітчизняної війни, належать: утриманці загиблого чи того, що пропав безвісти, яким у зв´язку з цим виплачується пенсія; батьки; подружжя, що не одружилося вдруге, незалежно від одержання ним пенсії; діти, що не мають своєї сім´ї, або хоч і мають свою сім´ю, але стали інвалідами до досягнення повноліття; діти, що мають свою сім´ю, обоє батьків яких загинули чи пропали безвісти;

2) Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, а також особам, нагородженим орденами Слави, Трудової Слави, "За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР" усіх трьох ступенів;

3) особам, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, перелічених у списку захворювань, затвердженому Міністерством охорони здоров´я СРСР;

4) особам, зараженим вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання медичних маніпуляцій;

5) медичним працівникам, зараженим вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання службових обов´язків;

6) учасникам бойових дій та учасникам війни. Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи виконання обов´язків військової служби, забезпечуються жилою площею протягом двох років з дня взяття на квартирний облік;