Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 50. Вимоги, що ставляться до жилих приміщень

Жиле приміщення, що надається громадянам для проживання, має бути благоустроєним стосовно до умов даного населеного пункту, відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.

При наданні жилих приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими за дев´ять років, крім подружжя.

Не допускається також заселення квартири, збудованої для однієї сім´ї, двома і більше сім´ями або двома і більше одинокими особами, за винятком випадку, передбаченого частиною п´ятою статті 54 цього Кодексу.

Особам похилого віку, а за висновком лікувально-профілактичного закладу також відповідним категоріям інвалідів і хворих на їх прохання жилі приміщення надаються на нижніх поверхах або в будинках з ліфтами.

1. Відповідно до змісту коментованої статті встановлюються критерії до житлового приміщення, що надається особі для проживання. Воно, має бути благоустроєним стосовно умов даного населеного пункту, відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.

Санітарні і технічні вимоги передбачають умови, за яких можливе проживання людини без шкоди для її здоров´я. Благоустроєність визначається наявністю в житловому приміщенні комунальних зручностей (водопроводу, каналізації, опалення, газопостачання тощо). Таким чином, приміщення може відповідати санітарним і технічним вимогам, але бути невпорядкованим, і навпаки. Слід враховувати, що рівень благоустрою в різних населених пунктах і місцевостях є різним. Тому вирішення питання про упорядженість наданого житлового приміщення законодавство позв´язує з конкретними умовами населеного пункту, в якому воно було надане.

2. Житлове приміщення, надане громадянину, що перебуває на квартирному обліку, необов´язково повинне знаходитися у новому будинку. Може бути надане також житлове приміщення, що звільнилося, якщо воно відповідає встановленим вимогам.

Надання громадянам житлових приміщень, що не відповідають установленим вимогам, допускається лише у випадках тимчасового поліпшення житлових умов у порядку, передбаченому Правилами квартирного обліку.

Зокрема згідно п. 54 Правил в окремих випадках на прохання громадян, що перебувають на квартирному обліку (в першу чергу тих, у яких настала черговість на одержання жилих приміщень), та громадян, що користуються правом позачергового одержання жилих приміщень, у порядку тимчасового поліпшення житлових умов їм може бути надане жиле приміщення, яке не відповідає вимогам щодо благоустроєності, санітарним і технічним вимогам передбаченим зі збереженням відповідно права перебування на обліку та в списках першочерговиків чи в списку позачерговиків.

3. Відповідно до ч. 2 ст. коментованої статті при наданні житлових приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими за дев´ять років, крім подружжя. Правилами квартирного обліку (п. 52) додатково встановлена заборона стосовно заселення однієї кімнати особам, що страждають важкими формами деяких хронічних захворювань, у зв´язку з чим вони не можуть проживати в одній кімнаті з членами своєї родини.

Не допускається також заселення квартири, збудованої для однієї сім´ї, двома і більше сім´ями або двома і більше одинокими особам, крім випадків, передбачених статтею 54 ЖК України. Порядок надання ізольованого житлового приміщення, що звільнилося в квартирі, у якій проживає два і більш наймачів (у комунальній квартирі), встановлений у ст. 54 ЖК УРСР. Він є загальним і поширюється також на житлові приміщення, що звільняються в квартирах, побудованих для однієї сім´ї. Якщо відповідно до цього Порядку ізольоване житлове приміщення, що звільнилася, (кімната, кімнати) не може бути передано проживаючому в цій квартирі наймачу, воно надається іншим особам. Таким чином, як виняток, у квартиру, побудовану для однієї сім´ї, додатково може бути вселена інша сім´я або одинока особа.

Особам похилого віку, а також відповідним категоріям інвалідів і хворих на їх прохання жилі приміщення надаються на нижніх поверхах або в будинках з ліфтами. До осіб похилого віку, про яких йде мова у статті, належать особи, що мають право на одержання пенсії на загальних умовах: чоловіки, що досягли 60 років, жінки - 55 років. Право інвалідів на одержання житлового приміщення на нижньому поверсі чи в будинку, обладнаному ліфтом, установлюється лікарсько-консультаційною комісією відповідного лікувально-профілактичної установи.