Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

1. Поняття і співвідношення криміналістичного зброєзнавства і судової балістики

 

У новому Кримінальному кодексі України і в старому, що діяв зі змінами й доповненнями майже 40 років, присвячено низку статей щодо злочинних діянь зі зброєю. Зокрема, про викрадення, привласнення, вимаганння вогнепальної зброї, незаконне поводження зі зброєю, незаконне зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів тощо.

Ці злочини є особливо небезпечними, коли вчиняються організованими злочинними групами (структурами).

Окрім цього судово-слідча практика засвідчує, що злочинцями дуже часто використовується вогнепальна зброя і під час вчинення інших злочинів, особливо тяжких: убивств, бандитизму, розбою, рекету та інших видів вимагання тощо.

Причому не тільки вогнепальна зброя (дослідження якої провадить власне судова балістика), а й холодна і предмети, що заступають зброю, вибухові речовини та пристрої (гранати, міни тощо), є знаряддями зазначених злочинів.

З'являються нові види зброї, що ґрунтуються на інших конструктивних принципах,- метальна вогнепальна і токсична (токсипна), електрошокові пристрої тощо.

Окрім очевидної зброї, до сфери діяльності правоохоронних органів потрапляють і сумнівні об'єкти, питання дотичності яких до зброї вимагають спеціальних знань.

Це обумовило формування у криміналістиці спеціальної галузі знань - криміналістичного зброєзнавства, що охоплює методичні основи дослідження різноманітних видів зброї: вогнепальної, холодної, газової, пневматичної, кидальної тощо.

Холодна зброя - це зброя, що діє через прикладення мускульної сили людини під час нападу та нанесення тілесних ушкоджень, чи під час активного захисту у ході рукопашного бою; або ж для мисливства і занять спортом.

Вона поділяється на: клинкову; ударно-дроблячу.

За характером уражаючої дії клинкова зброя поділяється на колючу, рублячу, колюче-рублячу, колюче-ріжучу.

Клинкова ще поділяється па:

•   з довгим прямим клинком (лезом): мечі, шпаги, палаші;

•   з довгим і вигнутим лезом: шаблі, шашки, ятагани;

• з коротким клинком (лезом): стилети, кортики, кинджали, ножі, штики.

Ударно-дроблячі - палиці, булави, пірначі, кістені, надолон-ники, кастети.

Холодна зброя народів Сходу: нунчаки, кекецу-сеге, тон-фа, сюко, явара, індійська "тигрова нога"1.

Газова зброя - та, що призначена для тимчасового ураження живої цілі способом застосування сльозогінних або подразнювальних газів.

Зокрема, у новому КК України:

ст. 262 "Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних речовий або заволодіпня ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем";

ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, або вибуховими речовинами";

ст. 264 "Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів".

Кидальна зброя - та, що призначена для ураження цілі на відстані знаряддям, яке отримує направлений рух за допомоги мускульної сили людини або механічного пристрою (спис, лук, арбалет).

Пневматична зброя - та, що призначена для ураження цілі па відстані знаряддям, що отримує направлений рух за рахунок енергії стисненого, зрідженого чи отвердлого - вибухові пристрої та речовини.

Під зброєю взагалі розуміють пристрої та предмети конструктивно призначені для ураження під час озброєної боротьби живої сили, технічних засобів противника, для пошкодження інших об'єктів чи для досягнення інших цілей: подання сигналів, спортивних змагань, тренувань тощо.

 

' Дин.: Устинов А. И., Филиппов В. В. Криминалистическое исследование некоторых видов холодного оружия народов Востока.- М., 1984.

Отже, криміналістичне зброєзнавство - це галузь криміналістичної техніки, що вивчає принципи конструювання й закономірності дії різних пристроїв, функціонально призначених для ураження людини, тварини або інших матеріальних об'єктів, власне закономірності утворення слідів застосування цих пристроїв, та розробляє засоби і способи збирання й оцінювання таких об'єктів і слідів під час розкриття, розслідування та попередження злочинів.

Зупинимось на ознайомленні лише з одним із підрозділів криміналістичного зброєзиавства - судовою балістикою або, як іще називають подеколи у спеціальній літературі - криміналістичною балістикою.

Судова, або криміналістична, балістика - розділ (підгалузь) криміналістичного зброєзиавства, що вивчає технічні питання, які виникають у ході провадження у справах, пов'язаних із застосуванням, а також кримінальним носінням, зберіганням, виготовленням, збутом, викраденням тощо вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, вибухових речовин і пристроїв, а також розробляє засоби і способи дослідження цих об'єктів і слідів їх використання як доказової інформації під час розкриття, розслідування й попередження злочинів.

Наукову базу судової балістики, крім положень криміналістики, про що буде йти мова згодом, утворюють розробки загальної балістики, артилерії та інших військових наук (матеріальної частини зброї, конструювання зброї), а також фізики, хімії та особливо, судової медицини.

Судова балістика, безумовно, тісно пов'язана з іншими криміналістичними галузями знань, а саме: з криміналістичною ідентифікацією, трасологією та судовою (криміналістичною) фотографією.

Так, класифікаційна належність та ідентифікація зброї встановлюється на основі наукових положень криміналістичної ідентифікації;

Трасологічні положення про закономірності слідоутворення та їх класифікацію використовуються у криміналістичній балістиці з урахуванням специфіки слідів, що виникають внаслідок пострілу;

Під час фотографічного фіксування й експертного дослідження вогнепальної зброї та інших балістичних об'єктів використовуються методи знімання, розроблені криміналістичною фотографією.

Загальна балістика - військово-технічна наука про рух артилерійських і реактивних снарядів, мін, куль, авіабомб; складається з двох частин: внутрішньої та зовнішньої балістики. Внутрішня - вивчає рух снаряда в каналі дула; зовнішня - політ снаряда після виходу з каналу дула чи пускового пристрою.

Термін "судова балістика" - умовний, але зручний для практики, бо вже на звук дозволяє визначити направленість (судочинну) відповідних відомостей.

Першим на теренах колишнього СРСР монографічним дослідженням судово-балістичних проблем була праця В. Ф. Чер-вакова "Про криміналістичне вивчення зброї терористичних актів" (Мінськ, 1932).

Фундаментальні праці в галузі ідентифікації вогнепальної зброї за стріляними гільзами належать також одному з перших радянських експертів-криміналістів і організаторів науково-технічної служби в системі правоохоронних органів Б. М. Ко-маринцю.

Систему судової балістики утворюють:

  • наукові напрашовання щодо вивчення матеріальної частини, дії механізмів і основних балістичних властивостей вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, що фігурують у справі як речові докази;
  • папрацюваипя методики ідентифікації вогнепальної зброї, стріляних куль і гільз, пижів, інших балістичних об'єктів (обладнання);
  • вивчення судовою балістикою стійких порохів, їх замінників і методів визначення вогнепальних ушкоджень, обстановки місця події та способів установлення за їхньої допомоги різних обставин застосування вогнепальної зброї;
  • напрашовання спеціальних методів виявлення, фіксації, вилучення й дослідження вогнепальної зброї, бойових припасів і слідів їхнього впливу.