Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

2. Класифікація криміналістичних обліків

Криміналістичні обліки можуть класифікуватися, тобто поділятися на види за різними критеріями.

>  Так за рівнем централізації обліки можуть бути:

-    місцеві - у РВ (МВ) внутрішніх справ;

 • регіональні - в науково-дослідних експертно-криміналістичних центрах (надалі - НДЕКУ) та інформаційних бюро (ІБ) УВС областей тощо;
 • центральні - у Державному науково-дослідному експерт-ио-криміналістичиому центрі (ДНДЕКЦ) та Головному інформаційному бюро (ГІБ) МВС України.

>  За рівнем технічного оснащення:

-    ручні;

-    механізовані;

-    автоматизовані.

>  За видом облікових об'єктів:

-    облік людей;

-    облік тварин;

-    облік предметів, речей, зброї, боєприпасів;

-    облік слідів.

>  За способом фіксації реєстраційної інформації:

-    описовий;

-    графічний;

-    иаглядно-образний;

-    колекційний;

-    змішаний.

>  За формою або способом накопичення інформації:

-    картотечний;

-    колекційний, альбомний;

-    набір магнітофонних стрічок, дисків, відеозаписів;

-    списки;

-    банки даних, автоматизовані банки даних.

> Залежно від особливостей облікових об'єктів та ознак, що їх характеризують, обліки переділяються на:

-    оперативно-довідкові;

-    криміналістично-пошукові;

 • довідково-допоміжні. Оперативно -довідкові обліки:

-    алфавітний (прізвищний);

-    дактилоскопічний;

-    відеобанки і відеотеки;

-   облік правопорушень і злочинів, учинених іноземцями та особами без громадянства;

-    облік антикваріату і культурних цінностей;

-    нарізної вогнепальної зброї;

-    документів загально державного обороту і номерних речей;

 

-    розшукуваного та безгосподарного автотранспорту. Криміналістично-пошукові обліки:

-    за способом учинення злочинів;

-   осіб, що зникли безвісти, невпізнаних трупів, невстановле-них хворих і дітей;

-    слідотеки;

-    кулегільзотеки;

-    підроблених грошових (паперових і металевих) знаків;

 

 • ш'дробних документів, виготовлених поліграфічним способом. Довідково-допоміжні:

-     колекції вогнепальної та холодної зброї, боєприпасів;

-     колекції слідів знарядь зламу та інструментів;

-     колекції деталей, частин виробів тощо;

-     колекції речовин і матеріалів;

-     атласи спектрів, хроматограм, рентгенограм;

-     каталоги;

-     фонотеки голосу і мови.

Ось такою є наближена класифікація криміналістичних обліків. У літературі можна знайти й інші підходи, бо єдиної позиції не існує.

Із впровадженням у практику криміналістичної реєстрації ЕОМ та розмножувальної техніки змінились і постійно вдосконалюються форми зберігання й концентрації інформації.

Картки, тобто паперові носії, поступово замінюються магнітними носіями (стрічки, диски, дискети тощо).

У 1985 р. в органах МВС України почав формуватися єдиний банк даних - АБД (автоматизований банк даних), у якому зосереджено інформацію про більшість об'єктів криміналістичмої реєстрації. Цей банк поступово поповнюється новими розділами (підвидами) обліків.

Єдиний банк даних має два рівні: АБД - центр і АБД - область.

Як уже наголошувалося, кримінальну реєстрацію в основному здійснюють органи МВС (довідково-допоміжні обліки ведуться і в системі експертних установ Міністерства юстиції, СБУ, МО, МОЗ тощо):

УПБ (Головному інформаційному бюро) МВС ведеться облік:

 • злочинців, що переховуються та ухиляються від відбування покарання;

-    затриманих волоцюг і жебраків;

-    засуджених;

-    осіб, що пропали безвісти;

 • хворих у лікувальних установах, які не можуть про себе повідомити жодних відомостей;

-    невпізнаних трупів;

-    вогнепальної зброї (викраденої, зданої, втраченої);

-    номерних речей та виробів, пов'язаних зі злочинами;

-    автотранспортних безгосподарних засобів;

-    паспортів тощо;

 • фактів розкрадання вантажів, багажу на залізничному 'транспорті тощо.

Всі ці обліки централізовані, тобто повторюються в областях.

УКЦ (криміналістичному центрі) МВС ведеться облік таких об'єктів:

 • куль, гільз, патронів зі слідами зброї з місць нерозкритих злочинів;
 • підроблених документів, виготовлених поліграфічним способом;

-    підроблених грошових знаків (паперові гроші);

-    слідів пальців рук з місць нерозкритих злочинів.

ВІБ головних управлінь та управлінь МВС України в областях ведеться облік:

-    затриманих волоцюг і жебраків;

-    осіб, які вчинили злочини, але звільнених від покарання;

-    засуджених, за винятком засуджених без позбавлення волі;

-    вогнепальної зброї (втраченої, загубленої, вилученої);

-    номерних речей та виробів, пов'язаних зі злочижом;

-    підроблених грошових знаків (паперових грошей);

-    слідів знарядь зламу з місць нерозкритих злочинів.

У міських, районних, транспортних (лінійних) органах В С ведеться облік:

 • речей - крадених, загублених, а також вилучених у затриманих;

-    безгосподарного транспорту;

 • слідів рук з місць иерозкритих злочинів (зберігаються фотознімки).