Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

3. Фіксація результатів огляду місця події

Основним способом фіксації результатів огляду місця події є складання протоколу.

Способами фіксації також є: а) плани (схематичні чи масштабні), б) фотознімки (відеозапис), що ілюструють місце події, окремі вузли, сліди, речові докази.

Складання протоколу огляду місця події вимагає додержання певних вимог.

А. Протокол має бути повним, містити детальний опис окремих слідів, інших обставин злочину.

Б. Протокол огляду місця події складається з трьох частин: вступної, описової та завершальної.

Вступна частина протоколу містить такі відомості:

а)  час і місце складання протоколу;

б)  прізвища посадових осіб і понятих (щодо останніх - прі- 
звища, імена та по батькові, домашні адреси);

в)  підстави для проведення огляду;

г)  правове обґрунтування огляду (посилання на відповідні 
статті КПК);

д)  відмітка про роз'яснення учасникам огляду і понятим їх 
прав та обов'язків;

с) умови проведення огляду (погода, температура повітря, освітлення, засоби фіксації);

є) час початку і закінчення огляду.

Описова частина протоколу має містити відомості щодо загальної характеристики місця події, його оточення, меж підданої оглядові території.

Описуються також шляхи підходу до даного місця і шляхи відходу; щодо самого кінця огляду - стан входів, суміжних приміщень, сходів, дверей, вікон, запорів.
 

 

 
Далі необхідно послідовно описати окремі об'єкти (предмети, сліди, речові докази, трупи) із зазначенням їх місця, ознак і застосованих способів виявлення, вилучення та фіксації.

У протоколі мають бути описані негативні обставини мірою їх виявлення.

Відносно виявлених слідів і предметів у протоколі вказуються: найменування виявленого, його місце, розмір, форма, колір, а також окремі ознаки. У випадках, коли названі об'єкти фіксуються, у протоколі вказують місце і способи їх виявлення, а також способи фіксації.

Завершальна частина протоколу повинна містити відомості про вилучені предмети і сліди, умови їх фіксації (фотознімання, відеозапис, умови їх виконання, кількість кадрів, дані про чутливість плівки, видержку).

У завершальній частині має знайти відображення інформація про додані плани, схеми, малюнки, фотознімки.

Наприкінці протоколу наводяться зауваження понятих і учасників огляду щодо проведених слідчим дій. За відсутності зауважень у протоколі робиться позначка про те, що таких зауважень не надійшло.

Протокол підписує слідчий і всі особи, які брали участь в огляді, та поняті.

До протоколу огляду місця події мають додаватися плани місця події (схематичні чи масштабні), схеми, фотознімки, плівки відеозаппсу.

У складанні протоколу огляду місця події необхідно дотримуватися вимог щодо термінології. Не слід уживати невизначених понять: "біля", "неподалік","ліворуч","праворуч", "поряд"тощо.

У протоколі також не можуть мати місця чіткі найменування тих предметів чи слідів, характеристику яких у період огляду не визначено. Наприклад, не можна писати "плями крові", "гільза від патрона пістолета ,Макарова,", "шматочки мозкової речовини" тощо. У таких випадках у протоколі виявлене треба зазначати виразами типу "плями, що нагадують кров", "шматочки речовини, що нагадує мозкову речовину".

Протокол має відображати своєрідну логіку огляду місця події, тобто послідовність усіх виконаних дій. Такий опис дозволяє досить повію уявити картину місця події, а отже, й побудувати уявну модель події злочину.

Одітим із способів (методів) фіксації місця події є фотознімання і відеозапис. Традиційними видами фотознімання є орієнтовне, оглядове, вузлове, детальне.

Орієнтовне фотознімання передбачає знімання місця події разом із прилеглими будівлями, приміщеннями, об'єктами. Воно викопується панорамним методом (лінійна і кругова панорама).

Оглядове фотознімання ставить метою сфотографувати об'єкт без прилеглої території.

Вузлове фотознімання має па меті фіксування окремих вузлів місця події, які є найбільш важливими для розслідування і зосереджують значну кількість слідів (злам дверей і знаряддя зламу, труп і пістолет, що лежить поруч).

Окрім цих видів, застосовується детальне фотознімання, що має на меті фіксацію окремих слідів або речових доказів у масштабі. У випадках, коли па місці події знайдено сліди або речові докази (дрібні частки, сліди рук) і вони не можуть бути вилучені внаслідок різних причин, виконується великомасштабне фотознімання.

Поряд із фотозніманням може бути проведений відеозапис. Він застосовується у випадках, коли подія ще не завершена (пожежа, екологічна катастрофа, автопригода), або в інших випадках, коли слідчий вважає це за потрібне.

Додатками до протоколу огляду місця події можуть бути плани та схеми. Плай - це графічне площинне зображення (креслення) місця, викопане у масштабі чи схематично (у вигляді схеми). Різниця між планом і схемою полягає в тому, що перший виконується у масштабі, другий - без масштабу, орієнтовно, із зазначенням розмірів об'єктів, їхньої форми та відстаней між ними.

Плани та схеми можуть бути загальними, що охоплюють приміщення чи значну частину місцевості, і окремими, що охоплюють .'інше безпосередньо місце події або його найважливішу частину (наприклад, кімнату, де вчинено злочин).

Залежно від місця події складаються плани відкритої місцевості і приміщень. План приміщень може бути площинним (простим) або розгорнутим. На останньому зображують не тільки підлогу кімнати з розташованими на пій речами, а й у розгорнутому вигляді стіни кімнати з усіма предметами і слідами, що па них є, а також стелю, коли на ній є якість ознаки, що підлягає фіксації- В разі потреби на стіни наносять проекцію предметів обстановки, що розташовані біля них.